Lykkepromille

Prosjekt Lykkepromille er eit alkoholførebyggande prosjekt med studentar som målgruppe. Vårt mål er å redusere dei negative konsekvensane av alkohol i studentmiljøet.