Psykolog og rådgiver/samtaleterapeut

Registrering

Har du spørsmål om tilbudene, registrering for timeavtale eller annet utover informasjonen som ligger på nettsidene, kan du ringe for mer informasjon. Les tekst under grundig før du går videre til kartlegging.

Henvendelser til Sammen Psykisk Helse fordeles fortløpende. Henvendelsesgrunn og intern kapasitet for individualsamtaler, avgjør om du settes opp til første samtale med psykolog eller rådgiver/samtaleterapeut.

Som del av registrering må du gjennomføre en kartlegging som tar 15-20 minutter (Norsefeedback). Denne brukes i videre oppfølging. Etter gjennomført kartlegging velger du "Til venteliste" som kommer opp som valg for å registrere deg i vårt journalsystem. 

Du vil etter registrering få en SMS i løpet av 1-3 dager med informasjon om tidspunkt for timeavtale og behandler. I perioder med stor pågang vil noen studenter få oppfølging av eksterne behandlere vi har avtale med.

  •  Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Vanligvis går det 2-4 uker fra henvendelse til første timeavtale. I perioder med stor pågang kan denne tiden være lenger. 
  • Timeavtale digitalt er vanligvis tilgjengelig innen 3 - 7 dager. Angi om dette er et aktuelt alternativ når du registrerer deg. 
  • Studenter med telefonnummer registrert utenfor Norden må henvende seg på telefon for timebestilling.
  • Ved manglende oppmøte til avtale ilegges gebyr på kr. 400,-
  • Ved avbestilling samme dag eller dagen før timeavtale, ilegges gebyr på kr. 200,-