Psykologer, rådgivere, gruppeterapeuter, samtaleterapeuter


Trenger du noen å snakke med?

Vi følger opp vansker knyttet til studier, personlige problemer du ønsker å snakke med noen om eller psykiske helseplager du ønsker behandling for. Tilbud gis både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs, og er gratis for studenter som har betalt semesteravgift til Sammen. Vi holder til på Studentsenteret i Bergen sentrum.  

Vil du vite mer?

Orienter deg nærmere i de ulike tilbudene og vurder hva som kan gi deg god hjelp.

Studenttelefon

Trenger du noen å snakke med?
Mental Helse har mellom 1700 - 0700 alle dager et eget telefontilbud til studenter. 
For mer informasjon, se 
Studenttelefonen - Mental Helse

Når det haster

Ved behov for akutte tjenester, kontakt Bergen Legevakt eller Livskrisehjelpen.


Timeavtale hos rådgiver, samtaleterapeut eller psykolog?


Rådgivning

Dette er et tilbud til studenter som ønsker råd og veiledning i forhold til studiemestring, stressmestring, lav motivasjon, utsettelsesatferd og andre studierelaterte tema. Du kan her også få avklaringer rundt studentøkonomi, informasjon om tilretteleggingsmuligheter mm. Spørsmål rundt poenggrenser, opptak, utveksling mm skal adresseres til studiested. Tilgjengelige timer oppdateres daglig.

Tilbudet gis som enkeltsamtale for avgrensede problemstillinger.


Behandling

Dette er et tilbud til studenter som har psykiske helseplager som påvirker studiehverdag og studieprestasjoner negativt. Engstelse, nedstemthet, relasjonsproblemer, livskriser, avhengighet og selvbildeproblematikk er noe av det psykologer og samtaleterapeuter følger opp. Tilbudet er av kort varighet.

Sammen Psykisk Helse tilbyr ikke akutt psykisk helsehjelp. Ta kontakt med Bergen Legevakt eller Livskrisehjelpen for dette.


 Alle våre tilbud er gratis for studenter i Bergen.

SAMMEN_PH_GRUPPE_02-2.jpg