Psykologer og rådgivere

Trenger du noen å snakke med?

Vi følger opp vansker knyttet til studier, personlige problemer som du ønsker å snakke med noen om eller psykiske helseplager som du ønsker behandling for. Tilbud gis både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs, og er gratis for studenter som har betalt semesteravgift til Sammen.

Vi holder til på Studentsenteret i Bergen sentrum. På grunn av pågående byggearbeider vil inngang fra bakplass være stengt fra 18.november og tre uker fremover. Hovedinngang fra Parkveien må benyttes.

Vil du vite mer? klikk på en av boksene under.

Rådgiver eller psykolog?

Rådgivning

Rådgivning er et tilbud for studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning. Typiske henvendelser kan omhandle manglende struktur i studiehverdagen, dårlig konsentrasjon eller lav motivasjon. Ensomhet, tap og relasjoner til familie, venner og kjæreste er andre vanlige tema.
Studier medfører perioder med mye stress. Rådgivere kan hjelpe studentene å håndtere en travel hverdag og unngå at den i for stor grad preges av bekymringer, uro eller nedstemthet.

Har du faglige eller praktiske spørsmål, som poenggrenser, opptak, utveksling,  innpass av tidligere utdanning eller studiepoeng, ta kontakt med studieveileder på lærestedet ditt.

Psykolog

For noen studenter kan psykiske helseplager gi en mer krevende studiehverdag og påvirke studieprestasjoner negativt. Angst, depresjon, rusproblemer og forskjellige traumer er eksempel på henvendelser som ofte følges opp av psykolog. Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet.

Uansett om det er rådgivning eller psykolog du trenger er vi her for å hjelpe deg. 

SAMMEN_PH_GRUPPE_02-2.jpg

Timebestilling

For tiden er det relativt lang ventetid for avtaler med oppmøte. På dette tilbudet kan det ikke forventes timeavtale før ut i januar. Kan du nyttiggjøre deg av samtaler med psykolog over nett, bør du vurdere dette som et alternativ.

Du kan bestille en avtale med en av våre dyktige psykologer eller rådgivere. Har du spørsmål om tilbudene, timebestilling eller annet utover informasjonen som ligger på nettsidene,  kan du ringe for mer informasjon fra våre erfarne sekretærer.

Henvendelser til Sammen Psykisk Helse fordeles fortløpende. Henvendelsesgrunn og intern kapasitet avgjør om du settes opp til første samtale med psykolog eller rådgiver. Oppgi årsak til henvendelse. Du skal kun registrere deg hos oss om du ønsker timeavtale.

Merk deg at direktebestilling av rådgivningstime gjelder avgrensede problemstillinger som kan avklares gjennom èn samtale. Ved behov utover dette velger du alternativ der du settes på liste for terapeutisk oppfølging.  Du får da en SMS i løpet av 1-3 dager med informasjon om time og behandler. I perioder med stor pågang vil noen studenter få oppfølging av eksterne behandlere vi har avtale med.

  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Fra henvendelsestidspunkt går det vanligvis 2-4 uker for timeavtale. I perioder med stor pågang kan det gå lenger tid. Timeavtale digitalt er vanligvis tilgjengelig innen 3 - 7 dager. Angi om dette er et aktuelt alternativ når du registrerer deg. 
  • Studenter med telefonnummer registrert utenfor Norden må henvende seg på telefon for timebestilling
  • Ved manglende oppmøte til avtale ilegges gebyr på kr. 400,-
  • Ved avbestilling samme dag eller dagen før timeavtale, ilegges gebyr på kr. 200,-

Eller ring oss på
55 96 88 44

Studenttelefon

Trenger du noen å snakke med?
Mental Helse har mellom 1700 - 0700 alle dager et eget telefontilbud til studenter. 
For mer informasjon, se 
Studenttelefonen - Mental Helse


Når det haster

Ved behov for akutte tjenester, kontakt Bergen Legevakt eller Livskrisehjelpen.