Finn en studieteknikk

Er du usikker på hvordan du bør jobbe som student? Her er noen tips til gode studieteknikker.

Som student står du ansvarlig for egen læring. Det er likevel mange som ikke vet hvordan de skal gå frem for å lære på en effektiv måte. Vi gir deg tips til gode og velkjente studieteknikker som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av skolearbeidet.  

Husk at studieteknikk er individuelt. Du må derfor selv finne ut hvilken studieteknikk som passer best for deg. Det er normalt at dette tar litt tid, og at du må prøve å feile for å finne din beste læringsmetode.  

 

Effektiv lesing med OSLO-metoden.  

OSLO-metoden, utviklet av superstudenten Olav Schewe, er en metode for å bedre huske det du leser. Metoden bygger på fire punkter.  

  1. Oversikt. Bli kjent med boken slik at du får en ide om hva boken handler om. Les overskrifter, ingresser og oppsummeringer. Noen liker også å skumlese i boken. 
  2. Spør. Det er enklere å lære dersom du vet hvorfor du må lese det du leser. Spør deg selv hva du skal lære, hva som er formålet med å lese dette, og hvorfor dette er pensum. 

  3. Les. Nå kan du sette i gang og lese. Husk at du leser en tekst for å forstå den. Prøv derfor å fokusere på forståelse når du leser. 

  4. Oppsummer. For å best mulig huske det du har lest kan det være nyttig å oppsummere. Hva har du lest, hva er essensen i det du leste, og hva er det viktigste du leste?  

 Studenter_web - Copyright Cecilie Bannow-4189.jpg

Lag en notatteknikk 

Å skrive notater er nyttig for å huske pensum bedre. Det finnes mange ulike notatteknikker du kan ta i bruk: notater for hånd, notater på PC, tankekart, markering rett i boken etc. Forsøk å finne den teknikken som passer best for deg.  

Husk at notater handler om kunsten å skrive til seg selv. Du skal skrive notater fordi det har en gjenbruksverdi for deg. Da er det viktig å bruke en teknikk som du er komfortabel med og lærer godt av.  

Forbered deg til forelesning 

Du kan få et stort læringsutbytte av å lese pensum i forkant av forelesingene. Ved å kjenne til teoriene som blir presentert i forelesing er det enklere å både kople seg på det som sies i forelesning og å ha en kritisk tenking til de teoriene som presenteres.  

Notater i forelesning: less is more 

Det er mange som tenker at å skrive slaviske notater av det som blir sagt i forelesning er en god studiemetode. Dette er ikke nødvendigvis riktig. Det er fordi du raskere kan miste tråden og at du ikke bruker hjernen aktivt når du utelukkende noterer. Fokuser på å lytte til det som blir sagt, og skriv ned kun det viktigste i stikkordsform. På den måten er det enklere å få med seg og forstå essensen av pensum.  

Spør om det du ikke forstår  

Når du leser pensum eller sitter i en forelesning er det helt vanlig å ikke forstå alt. Pensumbøker kan være skrevet på et tungt akademisk språk, og i forelesning snakkes det ofte i et høyt tempo. Når du ikke forstår noe: skriv det ned, og spør foreleser. Det er som regel alltid noen som lurer på det samme som deg, så ikke vær redd for å stille de spørsmålene du sitter med. Om du ikke tørr å stille spørsmål i plenum under forelesingen, er det lav terskel for å kontakte foreleser i etterkant av forelesingene. 

Prioriter pauser  

Å ta pauser er viktig for å holde konsentrasjonen oppe. Prioriter derfor å ta pauser når du studerer. Dette kan for eksempel være å lese i 20-30 minutter for så å ta en 5 minutters pause. Du kan også holde arbeidsøktene dine like som i forelesninger ved å jobbe i 45 minutter og ta pauser i 15 minutter. Prøv deg fram til hva som fungerer best for deg og din læring.  

Diskuter med andre 

Å diskutere pensum med medstudenter er en effektiv og god måte å lære på. Du får satt ord på kunnskapen din og testet egen forståelse. Sett deg derfor sammen med en eller to medstudenter for å diskutere pensum og lære hverandre teorier. Mange studiesteder har organiserte kollokviegrupper der man settes sammen med andre studenter for å diskutere faglige emner.