Assistert selvhjelp

Gjennom Assistert selvhjelp tilbyr vi flere nettbaserte mestringsverktøy som kan hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen:

Mestringsverktøy er bygd på teraputiske prinsipp, du trenger kun nettilgang.

                                                        Les mer          

Assistert selvhjelp er gratis for studenter ved deg som har betalt semesteravgift til Sammen/ditt lærested.

Slik får du tilgang til å jobbe på egen hånd: 

Ring Sammen Psykisk helse på telefon 55 96 88 44 og få tildelt gratis personlig kode til Assistert Selvhjelp. Når du har logget deg med din unike og personlige kode, kan du velge flere verktøy.

Slik får du tilgang med oppfølging av terapeut: 

Mestringsverktøyene kan brukes som støtte til terapi med rådgiver eller psykolog. Ta dette opp med din terapeut, eller fortell hvilke verktøy du trenger oppfølging til når du henvender deg første gang.  

Dette gjør du med timebestilling via internett eller via telefon: 55 96 88 44.

Sammen SV-kaffebar web - Copyright Cecilie Bannow-3665.jpg