Ta ordet!

Kurs for deg med taleangst og som trenger trening i å presentere fag.

Opplever du sterkt ubehag når du skal ta ordet i en forsamling? Får du hjertebank, skjelving og konsentrasjonsproblemer? Har du det slik, er det lurt å gjøre noe med det. 

Som student forventes det at du skal samarbeide med andre og holde faglige presentasjoner, noe som innebærer at du må våge å eksponere deg muntlig. Kommunikasjon er sentralt, og det å trene opp gode ferdigheter er viktig. 

Ta Ordet-kurset hjelper deg til å bli tryggere i muntlige presentasjoner. Det vil bli lagt vekt på å skape en trygg atmosfære der deltakerne gradvis øver seg på å presentere. Kurset har en praktisk tilnærming gjennom "øvelse gjør mester", og du lærer deg teknikker som avhjelper nervøsitet og spenninger. 

Kurset går over fire uker og har plass til 8 deltakere, som følges opp av kursleder. 

Kursleder kurset i september: Henriette Heggland. E-post: Henriette.Heggland@sammen.no 

Kursledere kurset i oktober/november*: Tine Øverseth Blomfeldt og Marianne Hauge. Epost: Tine.Blomfeldt@sammen.no / Marianne.Hauge@sammen.no

*På kurset i oktober/november benytter vi VR-teknologi. Alle deltakere får låne med VR-brille hjem. 

NB! Det er en forutsetning for å delta at du kan møte alle kursdagene. 

 
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift til Sammen. 
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen! Avmeldingslenken finner du i samme SMS fra Sammen som den du mottok når du meldte deg på. I SMS står det også informasjon om rom, klokkeslett og datoer for kurset. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs. 

NB: Når påmeldingsdatoen for inneværende semester er passert, forsvinner påmeldingslenken med rominformasjon fra våre nettsider.