TRYGGERE I MØTE MED ANDRE

Blir du usikker i møte med andre? På dette kurset kan du bryte dine mønstre og starte litt på nytt.

Det å være sosialt usikker og sjenert, kan kjennes som noe du er alene om, men 27% av studentene i Bergen oppgir at de savner noen å være sammen med. 19% av studentene svarer at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor.  

Som alle andre følelser, så prøver ensomhetsfølelsen å fortelle oss noe om hva vi trenger. Ensomhetsfølelsen forteller oss ofte at våre sosiale behov ikke er helt dekket. Dersom vi unngår andre som en konsekvens av ubehag, gir vi oss selv det motsatte av hva vi trenger.  

Nå har du anledning til å bryte dette mønsteret, for kanskje… 

 • Blir du usikker i møte med andre? 
 • Har du mange kritiske tanker om din evne til å få venner eller kjæreste? 
 • Har du mye indre uro knyttet til sosiale situasjoner?  
 • Mangler du kunnskap om «small talk»? 
 • Synes du det er vanskelig å følge med når andre snakker? 
 • Er det vanskelig for andre å få med seg det du sier? 
 • Snakker du for mye, eller kommer du ikke på noe å si i møte med andre?  

Om du kjenner deg igjen i flere av punktene er dette kurset for deg – og om du tenker at dette tør jeg ikke, da er kurset midt i blinken for deg. 

Kurset kan gi deg muligheten til å reflektere og trene i en trygg gruppe, slik at du kan  

 • Nyansere dine tanker/tolkninger 
 • Bli bedre på nysgjerrighet og entusiasme i møte med andre 
 • Ha det greit i fokus 
 • Møte andre med et kroppsspråk du selv kan regulere  
 • Tryggere på small talk  

Her møter du en gruppe på 10-12 studenter. Det er fire kurssamlinger, hver samling varer i 2 timer og 15 minutt. Det pleier å være 50/50 gutter og jenter. Vi starter rolig, og alle øvelser er frivillige. Her skal alle føle seg trygge nok til å utfordre seg litt utenfor komfortsonen.  

Kursholder har holdt dette kurset i 17 år, og kan fortelle at mange kurs blir en gruppe som treffes på fritiden etter kurset er ferdig.  

 Velkommen på kurs! 

Du kan kontakte line.fleischer@sammen.no dersom du ønsker å delta på kurset, men ikke kan på oppsatte dager. 

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. 
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Du melder deg av via lenke i SMS fra Sammen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. 

Når påmeldingsfristen er passert for inneværende semester, vises ikke kursdetaljer og påmeldingslenke i påmeldingsoversikten.