TRYGGERE I MØTE MED ANDRE

Blir du usikker i møte med andre? På dette kurset kan du bryte dine mønstre og starte litt på nytt.

Det å være sosialt usikker og sjenert kan kjennes som noe du er alene om, men 27% av studentene i Bergen oppgir at de savner noen å være sammen med. 19% av studentene svarer at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor.  

Ensomhetsfølelsen forteller oss ofte at våre sosiale behov ikke er helt dekket. Ofte kan vi unngå andre for å unngå sosialt ubehag. Da gir vi oss selv det motsatte av hva vi trenger.  

Nå har du anledning til å bryte slike mønster, for kanskje… 

 • Blir du usikker i møte med andre? 
 • Har du mange kritiske tanker om din evne til å få venner eller kjæreste? 
 • Har du mye indre uro knyttet til sosiale situasjoner?  
 • Mangler du kunnskap om «small talk»? 
 • Synes du det er vanskelig å følge med når andre snakker? 
 • Er det vanskelig for andre å få med seg det du sier? 
 • Snakker du for mye, eller kommer du ikke på noe å si i møte med andre?  

Om du kjenner deg igjen i flere av punktene er dette kurset for deg – og om du tenker at dette tør jeg ikke, da er kurset midt i blinken for deg. 

Kurset kan gi deg muligheten til å reflektere og trene i en trygg gruppe, slik at du kan  

 • Nyansere dine tanker/tolkninger 
 • Bli bedre på nysgjerrighet og entusiasme i møte med andre 
 • Ha det greit i fokus 
 • Møte andre med et kroppsspråk du kan regulere/styre  
 • Bli tryggere på small talk  

Her møter du en gruppe på 10-12 studenter. Det er fire kurssamlinger, hver samling varer i 2 timer og 15 minutt. Det pleier å være 50/50 gutter og jenter. Vi starter rolig, og alle øvelser er frivillige. Her skal alle føle seg trygge nok til å utfordre seg litt utenfor komfortsonen.  

Kursholder har holdt dette kurset i 17 år, og kan fortelle at mange kurs blir en gruppe som treffes på fritiden etter kurset er ferdig.  

 Velkommen på kurs! 

Du kan kontakte line.fleischer@sammen.no dersom du ønsker å delta på kurset, men ikke kan på oppsatte dager. 

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. 
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Du melder deg av via lenke i SMS fra Sammen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. 

Når påmeldingsfristen er passert for inneværende semester, vises ikke kursdetaljer og påmeldingslenke i påmeldingsoversikten.