Mindfulness og pust

Tar følelsene overhånd? Da kan mindfulnessbasert pustekurs være noe for deg

Mindfulness, ofte kalt oppmerksomt nærvær, er evnen til å være her og nå, både når det gjelder følelser, tanker og kroppslige fornemmelser.

Kurset gir deg

  • innføring i pustens betydning gjennom teori og øvelser
  • pusteverktøy til å jobbe med uro, tankekjør og håndtering av følelser

For best mulig utbytte blir det lagt til rette for noe egentrening mellom samlingene, og du må kunne delta alle kursdagene. 

Kursholdere: Trine Haugen og Line Fleischer
Varighet: 4 samlinger (2 timer pr. gang.)
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr. 300.