Mindfulnessbasert pustekurs

Føler du deg stresset? Strever med å roe ned? Tankekjør? Konstant sliten og uopplagt?

I et stressende samfunn lever vi ofte av ulike grunner på en slik måte at kroppens signaler blir overhørt over tid. Vi kan miste eller avlære evnen til å lytte til oss selv. Dette kan føre til kronisk stress, og en form for dysregulering av aktiverings- og nedroingsmekanismene vi har en naturlig tilgang til. Da kan vi fort befinne oss i en tilstand der vi har problemer med å regulere oss selv og følelsene våre. I en slik situasjon er som regel pusten endret, slik at den er med på å øke utfordringene våre. Når pust, kroppsspenninger, tanker og følelser ikke hjelper oss på hensiktsmessig vis, kan vi heldigvis lære oss å bruke pust som verktøy for å håndtere oss selv.  

Mindfulness, eller bevisst tilstedeværelse, er evnen til å være her og nå, både når det gjelder følelser, tanker og kroppslige fornemmelser. På dette kurset lærer du å bli kjent med kroppens signaler og får verktøy til å respondere på disse på en hensiktsmessig måte. Pusten er helt sentral i dette arbeidet, og du vil lære hvordan du kan bruke bevissthet og pusten til å ta vare på deg selv og regulere deg. Kurset jobber mye med kroppen og kroppsbevissthet, men også med håndtering av følelser og tankemønstre.  

  

På dette kurset får du: 

  • Innføring i pustens fysiologi både gjennom teori og praksis.  
  • En innføring i hvordan du kan bruke pusten og bevissthetstrening til å ta vare på deg selv.  
  • Hjelp til å bedre forstå deg selv og dine reaksjoner.                                     
  • Et sett med øvelser som alle spesifikt virker på kroppens pustefunksjon. 
  • Kroppsbasert mindfulnesstrening. 

Praktisk informasjon 

Hvert kurs består av 12 timer, samt egenpraksis. Det foregår over 4 samlinger, 3 timer hver samling. I undervisningen er det teori, praktisk øving, og refleksjon.  

Forutsetning: For at du skal ha tilstrekkelig utbytte av kurset, er det en forutsetning at du kan delta på alle fire samlingene. Egenpraksis mellom samlingene er forventet, og nødvendig for å oppnå god læring under kurset.  

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. 
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Avmeldingslenke finner du i den automatiske SMS fra Sammen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,- 

NB: Informasjon om tid og sted for hvert kurs forsvinner fra informasjonssiden for påmelding, etter at påmeldingsfristen er passert. For deg som er påmeldt finner du nødvendig informasjon i SMS fra Sammen.