Mestringsgruppe for studenter med ADD/ADHD

Er du diagnostisert med ADHD/ADD? Ønsker du å jobbe med utfordringer dette kan skape i studiehverdagen?

ADHD/ADD, også kalt hyperkinetisk atferdsforstyrrelse, er til stede hos omtrentlig 2-3 % av den voksne populasjonen. ADHD/ADD kan påvirke konsentrasjon, gi uro, rastløshet og impulsivitet. Det oppleves allikevel ulikt fra person til person.

Studenter med ADHD/ADD kan ha vansker med, og nytte av å lære om…

 • Organisere egen studiehverdag og læring, få oversikt, huske alt
 • Styre oppmerksomhet og fokus

Ujevn prestasjon (håndtere tanker som «kunne gjort det bedre»)

 • Håndtere relasjoner og vanskelige følelser
 • Ta vare på seg selv (søvn, mat, hygge, balansere aktivitetsnivå etc.)
 • Komme i gang, motivere seg og holde ut, avslutte i tide
 • Tilretteleggingsmuligheter og rettigheter

Dette er tema i kurset/gruppen:

 • Medisinering og psykologisk behandling, og hvordan ADHD/ADD uttrykker seg hos voksne.
 • Mestringsstrategier for læring, livskvalitet og studiehverdag (problemløsningsmetoder, gode råd, oppmerksomhetstrening, med flere)
 • Metoder for å komme i gang med studier, holde ut, og styre tid
 • Rettigheter og tilrettelegging
 • Jobb, karriere, studier og ADHD
 • Verktøy som hjelper deg å styre hverdagen, som kan øke motivasjon
 • Leve med, samt livsstil og ADHD/ADD
 • Relasjoner (styrker og utfordringer)
 • Følelser (tips for å regulere sterke eller fraværende følelser)

Vårt kurs er rettet mot hverdagen og livet som student. Mange kursdeltakere mener det er lærerikt å møte andre med lignende erfaringer.

Praktisk informasjon

 Det er både undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva du vil dele. 

Oppstart gruppe 1:

 1. januar, klokken 9:30-12:30, rom 3, etasje i Studentsenteret i Parkveien 1, Sammen Psykisk Helse. Totalt 8 tirsdagsmøter i hvert kurs.

Gruppeledere er Gunhild Handgård (psykologspesialist) og Ruth Velsvik (rådgiver og lektor i psykologi).

Oppstart gruppe 2:  torsdager 9. mars - 4. mai, klokkeslett 9:30-12:30, 3. etasje i Studentsenteret i Parkveien 1, Kursrom SPH/rom Innsikten. Totalt 8 torsdagsmøter i hvert kurs.

Gruppeledere er Inghild Nygård, psykologspesialist og Ruth Velsvik, rådgiver og lektor i psykologi.

Dette er for deg som

 • kan delta på hele kurset (helst alle 8 kursmøtene)
  • Vi har ikke møter i offentlige ferier/helligdager.
 • Kan vise til diagnosen ADHD/ADD
 • Er student og betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested

Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, som venter på å få en ADHD/ADD-utredning eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud.  

Slik blir du med                                                                                                          Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.

I forkant av kurset/gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.