ADHD

Denne gruppebehandlingen er for deg som allerede har en ADHD/ADD-diagnose, og som ønsker å jobbe aktivt med å håndtere de utfordringene disse vanskene kan skape i studiehverdagen – men også hvordan en kan bygge videre på styrkene en har. Temaene er rettet mot livet som student, både det å studere og studiehverdagen ellers. I samlingene vil det være både undervisning, samtaler og erfaringsutveksling.

Praktisk:    

Terapeuter: Gruppe 1 holdes av psykologspesialistene Inghild Nygård, Gunhild Handgaard, og lektor i psykologi/rådgiver Ruth Velsvik.   Gruppe to holdes av Gunhild Handgaard og Ruth Velsvik. 
Forsamtale: Før gruppen starter inviteres du til en til to forsamtaler slik at vi sammen kan avklare om dette kan være det riktige tilbudet for deg.    
Antall deltakere: Omtrent 10 deltakere.  
Tid/varighet gruppe 1: 6 torsdager fra kl. 9:30.  Oppstart 29. september. NB: det er ikke gruppemøte under høstferien (13. oktober). 

Tid/varighet gruppe 2: Oppstart onsdag 9. november kl. 9:30-12:15, deretter torsdager til og med 1. desember. De to siste av totalt 6 møter holdes i 2023, 12. og 19. januar. 
Tema: ADHD-uttrykk vil være ulikt fra person til person. Du vil derfor kunne oppleve relevans i flere tema, men ikke nødvendigvis alle. Eksempler på tema er medisinering og psykologisk behandling, ADHD hos voksne, livsstil som student, og mestringsstrategier for studiehverdagen. 
 
Slik  jobbes det: 
Du lærer om ADHD og hvordan håndtere de utfordringene den kan skape i studietiden, både opp mot det å studere og studielivet ellers. Videre hvordan finne det som er en styrke for deg og bygge videre på det. Det blir  korte undervisningsøkter og samtaler/erfaringsutveksling i små og større grupper. der du selv bestemmer hva du vil dele.


Hvem passer gruppen for?   
Du må være student, og ha fått diagnosen ADHD/ADD. 
Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, som venter på å få en ADHD-utredning eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud.  
  
Henvisning til denne gruppen kan gjøres av psykolog/rådgiver ved Sammen Psykisk Helse, eller ved at du selv registrerer deg for behandling på våre nettsider og der skriver at du ønsker dette tilbudet.