ADHD

Denne gruppebehandlingen er for deg som allerede har en ADHD-diagnose, og som ønsker å jobbe aktivt med å håndtere ADHD-vanskene. Temaene er rettet mot livet og hverdagen, og med god mulighet til å jobbe aktivt med studiemestring.

TemaADHD-uttrykk vil være ulikt fra person til person. Terapi og undervisning er basert på kunnskap om nevrobiologi, oppmerksomt nærvær, og dialektisk basert ferdighetstrening. Du vil nok oppleve relevans i flere tema, men ikke nødvendigvis alle: nevrobiologi, introduksjon av oppmerksomt nærvær og aksept. Kaos og kontroll, studier og studieteknikk. Du lærer om atferdsanalyse, følelsesregulering, og medisinering. Impulsivitet og impulskontroll. Stress, misbruk og risikoatferd, selvfølelse, nedstemthet og relasjoner, mm.

Slik jobber vi:

Du lærer om ADHD og hvordan håndtere dette, gjennom kortere undervisningsøkter, samtale i grupper (du bestemmer selv hva du vil dele), og prøver ut øvelser med oppmerksom tilstedeværelse via lydfiler. Du får veiledning i å utforme eget mål, samt trener på ferdigheter for disse målene.  Vi oppsummerer de erfaringene etter hjemmeøvelsen, og avslutter eller starter hvert møte med en individuell coachingøkt.  Arbeidsboken “Psykoterapi for voksne med ADHD”, samt lydfiler deles ut ved kursstart. 

Dette passer for deg som: 

- er student

- har fått diagnosen ADHD

- er innstilt på å lytte gjennom en kort lydfil mellom samlingene, og vil trene på hjemmeoppgave

Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter mye med psykose, som venter på å få en ADHD-utredning, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud. 

Terapeuter: Gruppen holdes av psykologspesialistene Inghild Nygård, Gunhild Handgaard, og lektor i psykologi/rådgiver Ruth Velsvik.  

Forsamtale: Før gruppen starter inviteres du til en til to forsamtaler med en av terapeutene, og avklarer om dette er riktig tilbudet for deg dette semesteret.

Antall deltakere: Inntil 9-10  

Tid/varighet: 14 onsdager, med gruppe fra 12:30-14:45, pluss 15 minutt individuell coaching samme dag. 15 minutt pause underveis i gruppeøkten. 

Henvisning til denne gruppen kan gjøres av psykolog/rådgiver, eller ved at du selv ringer Sammen psykisk helse.