Mestringsgruppe for studenter med ADD/ADHD

Er du diagnostisert med ADHD/ADD? Ønsker du å jobbe med utfordringer dette kan skape i studiehverdagen?

ADHD/ADD, også kalt hyperkinetisk atferdsforstyrrelse, er til stede hos omtrentlig 2-3 % av den voksne populasjonen. ADHD/ADD kan påvirke konsentrasjon, gi uro, rastløshet og impulsivitet. Det oppleves allikevel ulikt fra person til person.

Studenter med ADHD/ADD kan ha vansker med, og nytte av å lære om…

 • Organisere egen studiehverdag og læring, få oversikt, huske alt
 • Styre oppmerksomhet og fokus
 • Ujevn prestasjon (håndtere tanker som «kunne gjort det bedre»)
 • Håndtere relasjoner og vanskelige følelser
 • Ta vare på seg selv (søvn, mat, hygge, balansere aktivitetsnivå etc.)
 • Komme i gang, motivere seg og holde ut, avslutte i tide
 • Tilretteleggingsmuligheter og rettigheter

Dette er tema i kurset/gruppen:

 • Medisinering og psykologisk behandling, ADHD/ADD hos voksne
 • Mestringsstrategier for læring og livskvalitet 
 • Oppmerksomhetstrening og mindfulness
 • Rettigheter og tilrettelegging
 • Jobb, karriere, studiehverdag og ADHD
 • Verktøy som hjelper deg å styre hverdagen, som kan øke motivasjon
 • Livsstil og leve med ADHD/ADD
 • Relasjoner (styrker og utfordringer)
 • Følelser (regulere sterke eller fraværende følelser)

Vårt kurs er rettet mot hverdagen og livet som student. Mange kursdeltakere mener det er lærerikt å møte andre med lignende erfaringer.

Praktisk informasjon

 Det er både undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva du vil dele. 

Oppstart gruppe 1: Tirsdager fra 05.09.23 klokken 9:30-12:30, rom 3, etasje i Studentsenteret i Parkveien 1, Sammen Psykisk Helse. Totalt 8 tirsdagsmøter i hvert kurs. Gruppen er nå full og igangsatt. 

Gruppeledere er Inghild Nygård, psykologspesialistog Ruth Velsvik, rådgiver og lektor i psykologi.

Oppstart gruppe 2:  Torsdager fra 19.10.23 klokkeslett 9:00-11:45, 3. etasje i Studentsenteret i Parkveien 1, Kursrom SPH/rom Innsikten. Totalt 8 torsdagsmøter i hvert kurs. Gruppen er nå full. 

Gruppeledere er Gunhild Sandvik Handgård, psykologspesialist og Ruth Velsvik, rådgiver og lektor i psykologi.

Oppstart gruppe 3:

Nærmere informasjon om tid og sted kommer. Gruppen er nå full. Gruppeledere er Gunhild Sandvik Handgård og Inghild Nygård, psykologspesialister. 

Oppstart vårsemesteret 2024

Du er velkommen til å registrere deg, vi har rullerende opptak og forsamtaler til vårsemesterets grupper. Tider for gruppene kommer senere.

Dette er for deg som

 • kan delta på hele kurset, med mindre annet er avtalt.
  • Vi har ikke møter i offentlige ferier/helligdager.
 • Kan vise til diagnosen ADHD/ADD.
 • Er student og betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested

Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, som venter på å få en ADHD/ADD-utredning, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud.  Venter du på diagnosen anbefaler vi våre kurs om eksempelvis studiestruktur og konsentrasjon.  

Slik blir du med                                                                                                          Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.

I forkant av kurset/gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål med en av gruppelederne, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.