Våre gruppetilbud

Vi har flere ulike typer gruppetilbud å tilby deg som studerer. Under kan du lese mer om hver enkelt gruppe. Det er litt ulik praksis for å innlemmes i de ulike gruppene, men de fleste har individuelle forsamtaler med gruppeleder.

Forsamtalen er ikke terapi, men en samtale mellom deg og gruppeleder/terapeut der du kan stille spørsmål, og finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg. De fleste grupper holdes i Sammen Råd og Helse sine lokaler i 3. etasje i Studentsenteret, Parkveien 1.
 
Ønsker du mer informasjon om gruppebehandling? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller ta opp temaet med psykolog/rådgiver.  

Bedre relasjoner

Opplever du at det kan være vanskelig å leve med de du er mest glad i? Da er du ikke alene. Dette er en gruppe hvor du vil møte andre studenter som også opplever vansker i sine relasjoner. I gruppen vil dere dele deres opplevelser med hverandre og hente støtte og kunnskap fra hverandre.

Oppstart: 18. oktober, 16:00 - 17:30. Totalt 7 samlinger.

Gruppeledere er psykologene Ingrid Fjær Andersen og Jørgen Aasen Berget.

Mer informasjon


Mestringsgruppe for studenter med ADHD/ADD 

Er du diagnostisert med ADHD/ADD, og ønsker å jobbe med å håndtere utfordringer ADHD-vanskene kan skape i studiehverdagen? Denne gruppen er rettet mot hverdagen og livet som student. I gruppen vil det både være undervisning, samtaler og erfaringsutveksling.

Oppstart gruppe 1: 29. september. Det er ca. 10 deltakere som møtes over 6 ganger (torsdager 9:30) 

Oppstart gruppe 2: 9. november.  (Deretter torsdager fra 9:30-12:15).

Gruppen ledes av psykologspesialistene Inghild Nygård, Gunhild Handgård og lektor i psykologi/rådgiver Ruth Velsvik.   

Mer informasjon

Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.  I gruppen jobber man med faktorer og prosesser som er felles for ulike psykiske vansker, og gir en spisset behandling for disse. Elementer i behandlingen er kognitiv terapi med ekstra vektlegging av emosjoner/emosjonsregulering, eksponering og mindfulness-øvelser. 

  • Oppstart gruppe 1:  28. september (mandager) kl. 09:30 - 11:30.  Gruppeledere er psykologspesialistene Inghild Nygård og Gunhild Solhaug.  
  • Oppstart gruppe 2:  19. oktober (onsdager) kl.09:30 - 11:30. Gruppeledere er psykologspesialist Gjertrud Ekerhovd og psykiatrisk sykepleier/rådgiver Marianne Hauge.  


Mer informasjon

Bryt voldsarven Ung 

Dette er et kurs for deg som har vokst opp med vold i familien. Mange sliter med minner om det de har opplevd selv etter at de har flyttet ut. I dette gruppekurset gis det hjelp til å sette ord på, forstå og bearbeide vonde opplevelser.  Parallelt med at du deltar på kurset har du kontakt med en individuell behandlerKurset holdes av psykologer ved Alternativ til Vold, i en gruppe på inntil 8 studenter, og går over 5 ettermiddager. Du melder deg på via Sammen Psykisk Helse. 

Oppstart i oktober 2022.

Gruppeledere er Ingjerd Sørheim og Helene Kaland. 

Mer informasjon

Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT-L)

Dette er et gruppekurs der du lærer å møte vanskelig tanker og følelser på måter som er til hjelp. Du lærer også å ta innover deg gode opplevelser. Mellom hvert møte gjøres daglige hjemmeøvelser i mindfulness.

Oppstart 19.10.22, med 8 onsdagsmøter fra 13:30- 15:00. Det er mellom 8-15 deltakere.
Før deltakelse er det forsamtale med en av gruppelederne.

Gruppen ledes av psykologspesialistene Petter Franer og Inghild Nygård.

Mer informasjon 

Mestring av master

Dette er et gruppetilbud til deg som strever med å bli ferdig med masteroppgaven. Du får noen å snakke med om de utfordringene du har, og hjelp til å utforme realistiske arbeidsplaner. Du får også veiledning som kan bidra til å  jobbe mot målet på en god måte. Gruppen har  5 til 6 møter.  Det er inntil 8 deltakere per gruppe. Du melder din interesse og blir deretter henvist gjennom våre rådgivere/psykologer.

Oppstart torsdag 15.09.,  kl. 13:00-15:00. 

Gruppeledere er Trine Haugen og Morten Lystrup.

  Mer informasjon 

Mindfulness og selvmedfølelse 

Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer, og som kan gjøre oss mer robust i møte med motgang. I gruppen vil vi ha fokus på her og nå og på dagens tema og øvelser. Deltakerne går ikke inn i gruppesamtaler om meget personlige opplevelser, dette tilbudet har et kursformat. 

Oppstart 29.09.22, rom 210, 2. etasje i Studentsenteret. Inntil 10 deltakere, med 8 møter. 

Gruppeledere: psykologspesialistene Gunhild Størseth Solhaug og Birte Michelsen.

Mer informasjon

Relasjonell dynamisk gruppeterapi

Gruppeterapi er et tilbud til deg som vil jobbe med å utvikle deg selv i relasjon med andre. Andre mennesker har en sentral plass for hver av oss på ulike nivåer i livene våre. Det er i en gruppe mulig å bearbeide tidligere og aktuelle psykologiske problemstillinger direkte i kontakt med andre. Det er i møte med andre vi lærer oss selv å kjenne.

Gruppene går tirsdager, en gruppe med oppstart kl. 16:15 og en kl. 18:15. Det er 8 deltakere i gruppen.

Gruppeleder er psykologspesialist Geirmunn Sletten

Mer  

Selvfølelse

Dette er en gruppe for deg som ønsker å jobbe med følelsen av å ikke være god nok eller at du ikke strekker til. Gruppen er bygget opp som et kurs med hjemmeoppgaver. Du velger selv hvor mye du vil dele om deg selv i gruppetimene. Det er en uforpliktende forsamtale med gruppeleder i forkant av gruppestart. 

Oppstart 12. september.  Inntil 10 deltakere pr. gruppe. Totalt 8 møter. Dag/tid:  mandag ettermiddag/kveld.

Gruppeleder: psykologspesialist Sara Carlsen. 

Mer informasjon 

Spiseforstyrrelse

Dette er en gruppe for deg som strever med spisevansker, kropp og vekt. Du får hjelp til å forstå og håndtere vanskene. Alle deltakere har individuell forsamtale med gruppeleder Tove Frøyland før eventuell oppstart i gruppen.

Gruppen går over ett semester, oppstart september. De fire første ukene er det oppmøte mandag og onsdag, deretter bare onsdager.  Tidspunkt for gruppen er 16:00 til 18:00. 

Gruppen holdes av psykiatrisk sykepleier Tove Frøyland

Sorggruppe  

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser. I gruppen vil du møte andre studenter som har lignende opplevelser. Sorg er en naturlig og nødvendig reaksjon når vi har mistet noen vi er glade i eller som har vært viktige for oss. Gjennom gruppesamtaler får du hjelp til å bearbeide sorgen. Ta kontakt med Sammen psykisk helse for å delta.

Oppstart: 14. sept. Inntil 7 studenter som møtes annenhver uke, tilsammen 7 samlinger.

Klokkeslett: 15:00-16:30.

Sted: Rom 322, Sammen Psykisk Helse, Studentsenteret (Parkveien 1). 

Gruppen ledes av veileder Morten Lystrup og studentprest Inge Høyland

Traumer - forstå og håndtere ettervirkninger

Dette er for deg som har opplevd overveldende opplevelser som stadig kommer tilbake til deg gjennom minner eller tanker som er vanskelige å komme ut av. Dette kan være en gruppe som passer både for deg som har opplevd en eller flere rystende hendelser enten i løpet av de siste årene, i oppveksten eller tenårene. 

Tirsdager 1300 - 1500. 10 samlinger. Oppstart 6. september.

Sted: Sammen Psykisk Helse, Studentsenteret.

Mer informasjon