Våre gruppetilbud

Vi har flere ulike typer gruppetilbud å tilby deg som studerer. Under kan du lese mer om hver enkelt gruppe. Det er litt ulik praksis for å innlemmes i de ulike gruppene, men de fleste har individuelle forsamtaler med gruppeleder.

Forsamtalen er ikke terapi, men en samtale mellom deg og gruppeleder/terapeut der du kan stille spørsmål, og finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg. De fleste grupper holdes i Parkveien 1 eller Parkveien 20.   
 
Ønsker du mer informasjon om gruppebehandling? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller ta opp temaet med psykolog/rådgiver.  

ADHD

Er du diagnostisert med ADHD, og ønsker å jobbe med ADHD-vanskene? Denne gruppen er rettet mot hverdagen og livet som student. Du deltar i en gruppe med undervisning og samtaler i 2 timer, og tilbys kort individuell coaching i tilknytning til gruppesamling (for eksempelvis om studiemestring). Før deltakelse er det en uforpliktende forsamtale med en av gruppelederne.  

Deltakere: 9. Møter: 14, onsdager. Klokkeslett 12:30-14:45+coaching. Oppstart: 16. februar. Gruppen er nå fullbooket. 

Gruppen ledes av psykologspesialist Inghild Nygård og lektor i psykologi/rådgiver Ruth Velsvik.

Mer informasjon

Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.  I gruppen jobber man med det som er til felles for ulike psykiske vansker, men også spisset inn mot dine utfordringer. Elementer i behandlingen er kognitiv terapi med ekstra vektlegging av følelser og hvordan mestre disse, eksponering og mindfulness-øvelser. Før gruppene starter inviteres du til en til to førsamtaler for å avklare om dette er riktige tilbud for deg. 

Oppstart torsdag 13. januar 2022 kl. 10:00. Varighet: 12 uker, 2 timer per samling. Inntil 8-10 studenter. Mellom gruppemøtene er det hjemmeoppgaver. Ny gruppe starter til høsten. 

Gruppen holdes av psykologspesialistene Gjertrud Ekerhovd og Inghild Nygård.  

Mer informasjon

Bryt voldsarven Ung 

Dette er et kurs for deg som har vokst opp med vold i familien. Mange sliter med minner om det de har opplevd selv etter at de har flyttet ut. I dette gruppekurset gis det hjelp til å sette ord på, forstå og bearbeide vonde opplevelser.  Parallelt med at du deltar på kurset har du kontakt med en individuell behandlerKurset holdes av psykologer ved Alternativ til Vold, i en gruppe på inntil 8 studenter, og går over 5 ettermiddager. Du melder deg på via Sammen Psykisk Helse. 

Neste gruppe starter mars 2022. Gruppen er fullbooket. Ny gruppe til høsten. 

Gruppeledere er Ingjerd Sørheim og Helene Kaland. 

Mer informasjon

Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT-L)

Dette er et gruppekurs der du lærer å møte vanskelig tanker og følelser på måter som er til hjelp. Du lærer også å ta innover deg gode opplevelser. Mellom hvert møte gjøres daglige hjemmeøvelser i mindfulness.

Oppstart 8. mars, tirsdager 13:30- 15:00. Det er mellom 8-15 deltakere, og 8 møter. 
Før deltakelse er det forsamtale med en av gruppelederne.

Gruppen ledes av psykologspesialistene Petter Franer og Inghild Nygård.

Mer informasjon 

Mestring av master

Dette er et gruppetilbud til deg som strever med å bli ferdig med masteroppgaven. Du får noen å snakke med om de utfordringene du har, og hjelp til å utforme realistiske arbeidsplaner. Du får også veiledning som kan bidra til å  jobbe mot målet på en god måte. Hver gruppe har fire møter.  Det er inntil 8 deltakere per gruppe. Du melder din interesse og blir deretter henvist gjennom våre rådgivere/psykologer.

Oppstart torsdag 10. februar (deretter 17. februar, 3.- 17.- og 31. mars), kl. 10-12:00. Nye grupper annonseres på våre nettsider når de settes opp. 

Gruppeledere er Trine Haugen og Morten Lystrup.

  Mer informasjon 

Mindfulness og selvmedfølelse 

Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer, og som kan gjøre oss mer robust i møte med motgang. I gruppen vil vi ha fokus på her og nå og på dagens tema og øvelser.  Deltakerne går ikke inn i gruppesamtaler om meget personlige opplevelser, dette tilbudet har et kursformat. 

Det er inntil 10 deltakere, som møtes 8 onsdager 09:15-11:00, fra og med 2. februar. Ny gruppe planlegges til høsten og annonseres på våre nettsider. 

Gruppeledere: psykologspesialistene Gunhild Størseth Solhaug og Gunhild Handgård.   

Mer informasjon 

Relasjonell dynamisk gruppeterapi

Gruppeterapi er et tilbud til deg som vil jobbe med å utvikle deg selv i relasjon med andre. Andre mennesker har en sentral plass for hver av oss på ulike nivåer i livene våre. Det er i en gruppe mulig å bearbeide tidligere og aktuelle psykologiske problemstillinger direkte i kontakt med andre. Det er i møte med andre vi lærer oss selv å kjenne.

Gruppene går tirsdager, en med oppstart kl. 16:15 og en kl. 18:15. Det er 8 deltakere i gruppen.

Gruppeleder er psykologspesialist Geirmunn Sletten

Mer 

Selvfølelse

Dette er en gruppe for deg som ønsker å jobbe med følelsen av å ikke være god nok eller at du ikke strekker til. Gruppen er bygget opp som et kurs med hjemmeoppgaver. Du velger selv hvor mye du vil dele om deg selv i gruppetimene. Det er en uforpliktende forsamtale med gruppeleder i forkant av gruppestart. 

Oppstart i februar.  Inntil 10 deltakere pr. gruppe. Totalt 8 møter. Dag/tid:  mandag ettermiddag/kveld. Nye grupper planlegges til høsten og annonseres på våre nettsider. 

Gruppeleder: psykologspesialist Sara Carlsen. 

Mer informasjon 

Spiseforstyrrelse

Dette er en gruppe for deg som strever med spisevansker, kropp og vekt. Du får hjelp til å forstå og håndtere vanskene. Alle deltakere har individuell forsamtale med gruppeleder Tove Frøyland før eventuell oppstart i gruppen.

Gruppen går over ett semester, oppstart februar. De fire første ukene er det oppmøte mandag og onsdag, deretter bare onsdager.  Tidspunkt for gruppen er 16:00 til 18:00.  Ny gruppe planlegges til høsten.   

Gruppen holdes av psykiatrisk sykepleier Tove Frøyland

Sorggruppe  

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser. I gruppen vil du møte andre studenter som har lignende opplevelser. Sorg er en naturlig og nødvendig reaksjon når vi har mistet noen vi er glade i eller som har vært viktige for oss. Gjennom gruppesamtaler får du hjelp til å bearbeide sorgen.

Oppstart: onsdag 6. april, med påfølgende møter 20. og 27. april, 11. og 25. mai, samt 1. juni. Inntil 7 studenter per gruppe. Klokkeslett: 15:00-16:30. Nærmere informasjon om oppmøterom kommer.

Gruppen ledes av veileder Morten Lystrup og studentprest Inge Høyland

Traumer - forstå og håndtere ettervirkninger

Dette er for deg som har opplevd overveldende opplevelser som stadig kommer tilbake til deg gjennom minner eller tanker som er vanskelige å komme ut av. Dette kan være en gruppe som passer både for deg som har opplevd en eller flere rystende hendelser enten i løpet av de siste årene, i oppveksten eller tenårene. 

Oppstart 8. februar, tirsdager 13-15:00, 10 samlinger (minus påske og vinterferien i uke 9). Sted: Parkveien 20., 3. etasje. Ny gruppe planlegges til høsten og annonseres på våre nettsider. 

Mer informasjon