Våre gruppetilbud

Vi har flere ulike typer gruppetilbud for deg som studerer. Les mer om hver gruppe under.

Det er litt ulik praksis for å innlemmes i de ulike gruppene, men de fleste har individuelle forsamtaler med gruppeleder. Forsamtalen er ikke terapi, men en samtale mellom deg og gruppeleder/terapeut der du kan stille spørsmål, og finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg.                                                                                De fleste grupper holdes i Sammen Råd og Helse sine lokaler i 3. etasje i Studentsenteret, Parkveien 1.
 
Ønsker du mer informasjon om gruppebehandling? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller ta opp temaet med psykolog/rådgiver.  

ADHD/ADD - Mestringsgruppe for studenter

Er du diagnostisert med ADHD/ADD, og ønsker å jobbe med å håndtere utfordringer ADHD-vanskene kan skape i studiehverdagen?

Mer informasjon

Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.  

Mer informasjon

Autisme- erfaringsutvekslingsgruppe for studenter 

 Er du på autismespekteret og ønsker å utveksle erfaringer med andre studenter som også er på spekteret?

Mer informasjon

Bryt voldsarven Ung 

Har vokst opp med vold i familien? Få hjelp til å få det bedre med deg selv.

Mer informasjon

Dynamisk korttids gruppeterapi

For deg som plages med negative livsmønstre som du ikke selv kommer ut av.

 Mer informasjon

Mestring av master

Dette er et gruppetilbud til deg som strever med å bli ferdig med masteroppgaven.

  Mer informasjon 

Mindfulness og selvmedfølelse 

Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer, og som kan gjøre oss mer robust i møte med motgang. 

Mer informasjon

Relasjonell dynamisk gruppeterapi

Dette er et tilbud til deg som vil jobbe med å utvikle deg selv i relasjon med andre.

 Mer informasjon

Sorggruppe  

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser.

Spiseforstyrrelse 

Dersom du sliter med mat og /eller kropp kan dette være gruppen for deg 

 Mer informasjon