Våre gruppetilbud

Vi har flere ulike typer gruppetilbud å tilby deg som studerer. Under kan du lese mer om hver enkelt gruppe. Det er litt ulik praksis for å innlemmes i de ulike gruppene, men de fleste har individuelle forsamtaler med gruppeleder.

Forsamtalen er ikke terapi, men en samtale mellom deg og gruppeleder/terapeut der du kan stille spørsmål, og finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg. De fleste grupper holdes i Parkveien 1 eller Parkveien 20.   
 
Ønsker du mer informasjon om gruppebehandling? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller ta opp temaet med psykolog/rådgiver.  

Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.  I gruppen jobber man med det som er til felles for ulike psykiske vansker, men også spisset inn mot dine utfordringer. Elementer i behandlingen er kognitiv terapi med ekstra vektlegging av følelser og hvordan mestre disse, eksponering og mindfulness-øvelser. Før gruppene starter inviteres du til en til to førsamtaler for å avklare om dette er riktige tilbud for deg. 

Oppstart onsdag 2. september, ca. 15 uker, med 2 timer per samling for 8-10 studenter. Mellom gruppemøtene er det hjemmeoppgaver. 

Gruppen holdes av psykologspesialistene Gjertrud Ekerhovd og Inghild Nygård.  

Mer info og påmelding

Bryt voldsarven Ung 

Dette er et kurs for deg som har vokst opp med vold i familien. Mange sliter med minner om det de har opplevd selv etter at de har flyttet ut. I dette gruppekurset gis det hjelp til å sette ord på, forstå og bearbeide vonde opplevelser.  Parallelt med at du deltar på kurset har du kontakt med en individuell behandlerKurset holdes av psykologer ved Alternativ til Vold, i en gruppe på inntil 8 studenter, og går over 5 ettermiddager. Du melder deg på via Sammen Psykisk Helse. 

Høstens gruppe har oppstart 4. oktober 2021.  

Gruppeledere er Ingjerd Sørheim og Helene Kaland.

Mestring av master

Dette er et gruppetilbud til deg som strever med å bli ferdig med masteroppgaven. Du får noen å snakke med om de utfordringene du har, og hjelp til å utforme realistiske arbeidsplaner. Du får også veiledning som kan bidra til å  jobbe mot målet på en god måte. Hver gruppe har fire møter.  Det er inntil 8 deltakere per gruppe

Gruppeledere er Line Fleischer og Morten Lystrup 


Mindfulness Basert Kognitiv Terapi (MBCT)

Dette er en gruppe der du lærer å møte vanskelig tanker og følelser på måter som er til hjelp. Mellom hvert møte gjøres daglige hjemmeøvelser i mindfulness.

Det er mellom 8-15 deltakere, 8 møter, med oppstart onsdag 20.10, 13:00 - 15:00.
Før deltakelse er det forsamtale med en av gruppelederne:

Gruppen ledes av psykologspesialistene Petter Franer og Inghild Nygård.

Mer info og påmelding 

Pustegruppen

Dette er en gruppe for deg som allerede går eller har gått i behandling, men som fremdeles strever med å håndtere indre stress, tankekjør og å regulere følelser. Du lærer å bli kjent med kroppens signaler, og får verktøy til å respondere på disse på en hensiktsmessig måte. Pusten er sentral i dette arbeidet.

Gruppen holdes mandager, fra 13.-15:00, og går over 8 ganger. Vi starter med to påfølgende uker, oppstart 13. september, deretter annenhver uke. Det er plass til 7-12 deltagere avhengig av koronasituasjonen.

Gruppen holdes av veileder i psykisk helse, Trine Haugen.  


Samtalegruppe - relasjonell dynamisk 

Dette tilbudet passer for deg som vil jobbe med deg selv over tid sammen med andre.  Medlemmene møtes hver tirsdag kveld, utenom ferier og helligdager. Når en student slutter, tas en ny inn. Før deltakelsen er det individuell forsamtale med gruppeleder. 

Det er inntil 8 deltakere som møtes hver tirsdag ettermiddag/kveld. 

Gruppeleder: psykologspesialist Geirmunn Sletten.

Mer info og påmelding 

Selvfølelse

Dette er en gruppe for deg som ønsker å jobbe med følelsen av å ikke være god nok eller at du ikke strekker til. Gruppen er bygget opp som et kurs med hjemmeoppgaver. Du velger selv hvor mye du vil dele om deg selv i gruppetimene. Det er en uforpliktende forsamtale med gruppeleder i forkant av gruppestart. 

Oppstart i september. Inntil 10 deltakere pr. gruppe. Totalt 8 møter. Dag/tid:  mandag ettermiddag/kveld,

Gruppeleder: psykologspesialist Sara Carlsen. 

Gruppeterapi - mentaliseringsbasert 

Dette er et samtaletilbud til deg som ønsker å jobbe med det vanskelige i livet, og i gruppen møter du 8-10 andre studenter med ulike typer utfordringer. Gruppen går over to semester, hver mandag kveld utenom ferier og helligdager. 

Gruppen ledes av psykologspesialist Kari Lossius.  

Spiseforstyrrelse

Dette er en gruppe for deg som strever med spisevansker, kropp og vekt. Du får hjelp til å forstå og håndtere vanskene. Alle deltakere har individuell forsamtale med gruppeleder Tove Frøyland før eventuell oppstart i gruppen.

Gruppen går over ett semester. De fire første ukene er det oppmøte mandag og onsdag, deretter bare onsdager.  Tidspunkt for gruppen er 16:00 til 18:00.   

Gruppen holdes av psykiatrisk sykepleier Tove Frøyland

Sorggruppe  

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser. I gruppen vil du møte andre studenter som har lignende opplevelser. Sorg er en naturlig og nødvendig reaksjon når vi har mistet noen vi er glade i eller som har vært viktige for oss. Gjennom gruppesamtaler får du hjelp til å bearbeide sorgen.

Oppstart blir i september/oktober med møter hver annen uke.

Gruppen ledes av veileder Morten Lystrup og studentprest Inge Høyland