Sammen Psykisk Helse.png

Vi har flyttet resepsjon og venteareal.

Vår resepsjon og vårt venterom er flyttet til annen del av Studentsenteret. Du finner oss fortsatt i byggets       3.  etasje, men nå over bassenget. Følg  skilting.

Studenter som har timeavtale kan gå rett til venteareal og blir hentet der av behandler.