Psykolog og samtaleterapeut

Timebestilling

Har du spørsmål om tilbudene, timebestilling eller annet utover informasjonen som ligger på nettsidene, kan du ringe for mer informasjon.

Henvendelser til Sammen Psykisk Helse fordeles fortløpende. Henvendelsesgrunn og intern kapasitet avgjør om du settes opp til første samtale med psykolog eller samtaleterapeut. Oppgi årsak til henvendelse. Du skal kun registrere deg hos oss om du ønsker timeavtale.

Du vil etter registrering for time få en SMS i løpet av 1-3 dager med informasjon om tidspunkt og behandler. I perioder med stor pågang vil noen studenter få oppfølging av eksterne behandlere vi har avtale med.

  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Vanligvis går det 3-4 uker fra henvendelse til første timeavtale. I perioder med stor pågang kan denne tiden være lenger. 
  • Timeavtale digitalt er vanligvis tilgjengelig innen 3 - 7 dager. Angi om dette er et aktuelt alternativ når du registrerer deg. 
  • Studenter med telefonnummer registrert utenfor Norden må henvende seg på telefon for timebestilling
  • Ved manglende oppmøte til avtale ilegges gebyr på kr. 400,-
  • Ved avbestilling samme dag eller dagen før timeavtale, ilegges gebyr på kr. 200,-