Trening

Du får eigne medlemsnivå og prisar hjå både Spenst og Puls for deg som er student.
Tren så mykje du vil, når du vil!

Hugs å ta med deg studentbeviset ditt når du skal melda deg inn.