Regler for bestilling av gruppetrening

Informasjon om gjeldende regler for bestilling av gruppetreningstimer

BESTILLINGSREGLER
* Du kan bestille en time 48 timer før timen starter
* Du kan bestille time via nett/app inntil 30 minutter før timen starter
* Du kan avbestille timer/venteliste senest 120 minutter før timen starter for å unngå ikke-møtt-varsel
* Du må bekrefte oppmøte via kundestasjon senest 5 minutter før timestart for å unngå ikke-møtt varsel og risikere å miste plassen din
* Du må betale et gebyr for flere enn 3 ikke-møtt innenfor hvert semester eller sperres fra bestilling gruppetimer
* Du kan sette deg på venteliste dersom timen er full. Ved tildelt plass får du en SMS senest 90 minutter før timen
* Du kan bestille ledige plasser via kundestasjon tidligst 30 minutter før timen, uavhentede bestillinger blir ledige 5 minutter før timestart
* Du kan maksimalt bestille 2 gruppetimer per dag
* Du kan maksimalt bestille 4 gruppetimer per 7 dager

BOOKING RULES
* You can book a class 48 hours before the class starts
* You can book a class via web/app up to 30 minutes before the class starts
* You can cancel classes/waiting list no later than 120 minutes before the class starts to avoid a no-show notification
* You must confirm attendance via the booking computer no later than 5 minutes before the class starts to avoid a no-show notification and risk losing your place
* You must pay a fee for more than 3 no-shows within each semester or you will be blocked from booking group classes
* You can put yourself on a waiting list if the class is full. If you have been allocated a place, you will receive an SMS no later than 90 minutes before the class
* You can book available places via the booking computer no earlier than 30 minutes before the class, unconfirmed bookings become available 5 minutes before the start of the class
* You can book a maximum of 2 group classes per day
* You can book a maximum of 4 group classes per 7 days