Behandling

Vår behandling inkluderer klassisk -og idrettmassasje, manuell tøyning, og nålebehandling. Vi kan også tilby trening for å korrigere og forebygge muskel -og skjelettproblemer. Du finner oss på Sammen City og Sammen Kronstad.

Fysikalsk behandling

Fysioterapeuten benytter seg av en rekke ulike behandlingsmetoder avhengig av pasientens ressurser, bakgrunn og diagnose. Aktiv rehabilitering er viktig for oss og terapeutene benytter seg ofte av vår trenings-sal som en del av behandlingen.

Pris

Student
30 min kr 380,-
Andre
30 min kr 420,-

Førstegangskonsultasjon

Førstegangsundersøkelse Førstegangskonsultasjonen innledes med en sykdoms-/skadehistorie. I anamnesen kartlegges din smertetilstand og belastninger, samt øvrig sykdomshistorie. Både åpne og spesifikke spørsmål stilles for å kunne gi deg en riktig diagnose. Vi vil også finne ut om det dreier seg om ett eller flere problem, samt en kort- eller langvarig problematikk.

Pris:

Student
55 min kr 500,-
Andre 
55 min kr 600,-

Massasje

En typisk behandling varer i alt fra 30 til 90 minutter, avhengig av hva som skal masseres. Det er også normalt i følge utøverne å oppleve lett stivhet dagen etter en behandling. Dette gjelder spesielt første behandling, da det opplyses om at kroppen lettere tar til seg behandlingen ved oppfølgingsbehandlinger.

Pris:
Student                                     Andre
30 min kr 380,-                          30 min kr 420,-

60 min kr 750,-                          60 min kr 800,-


Nålebehandling

Nålebehandling er en behandlingsform der tynne nåler stikkes i spesifikke punkter i hud og underliggende vev, i forebyggende og terapeutisk hensikt. Hensikten med denne behandling er å fjerne ubalanser i kroppens energibaner.

Pris:

Student
kr 390,- 
Andre
kr 440,-

Undersøkelse for såler

En utfyllende undersøkelse av fotavvikling og for behov for såler.
Denne inkluderer scanning med bruk av TOG Gaitscan og/eller Feet 24/7 scanner.

Pris

Student
55 min kr 500,-
Andre
55 min kr 600,-

OBS: Ved kjøp av såler så blir undersøkelsen trukket fra såleprisen.