Behandling

Vår behandling inkluderer klassisk -og idrettmassasje, manuell tøyning, og nålebehandling. Vi kan også tilby trening for å korrigere og forebygge muskel -og skjelettproblemer. Du finner oss på Sammen City.

Fysikalsk behandling

Fysioterapeuten benytter seg av en rekke ulike behandlingsmetoder avhengig av pasientens ressurser, bakgrunn og diagnose. Aktiv rehabilitering er viktig for oss og terapeutene benytter seg ofte av vår trenings-sal som en del av behandlingen.


Massasje

En typisk behandling varer i alt fra 30 til 90 minutter, avhengig av hva som skal masseres. Det er også normalt i følge utøverne å oppleve lett stivhet dagen etter en behandling. Dette gjelder spesielt første behandling, da det opplyses om at kroppen lettere tar til seg behandlingen ved oppfølgingsbehandlinger.

Undersøkelse for såler

En utfyllende undersøkelse av fotavvikling og for behov for såler.
Denne inkluderer scanning med bruk av TOG Gaitscan og/eller Feet 24/7 scanner.


Førstegangskonsultasjon

Førstegangsundersøkelse Førstegangskonsultasjonen innledes med en sykdoms-/skadehistorie. I anamnesen kartlegges din smertetilstand og belastninger, samt øvrig sykdomshistorie. Både åpne og spesifikke spørsmål stilles for å kunne gi deg en riktig diagnose. Vi vil også finne ut om det dreier seg om ett eller flere problem, samt en kort- eller langvarig problematikk.


Nålebehandling

Nålebehandling er en behandlingsform der tynne nåler stikkes i spesifikke punkter i hud og underliggende vev, i forebyggende og terapeutisk hensikt. Hensikten med denne behandling er å fjerne ubalanser i kroppens energibaner.