For bedrifter og alumner

Kunne du tenke deg å markedsføre din bedrift mot potensielle nye kolleger? Kunne du tenke deg å gi en student innsikt i din jobb og din bedrift?
Her er sjansen!

Hva kan du forvente deg når du tilbyr Externship til en student?

Externship gir studenter muligheten til å følge en ansatt 2-4 dager i en bedrift/virksomhet. Du får muligheten til å presentere din jobb og din bedrift for to eller flere studenter. Du kan gi innsikt i hvordan din arbeidshverdag ser ut, og hva dine oppgaver og ansvarsområder består av. I tillegg kan du vise frem din bedrift for en eventuell ny kollega. Ved å delta får studenten inspirasjon til fremtidig karriere, som kan hjelpe hen med å treffe viktige beslutninger vedrørende fremtidige karrierevalg. 

Hva er Externship? 

Externship innebærer at en arbeidstaker gir studenter mulighet til å bli med på en helt vanlig dag på jobb. Studenter blir kjent med potensielle arbeidsgivere og får innsikt i arbeidstakers arbeidsoppgaver, mens arbeidstakere blir bedre kjent med kandidaten og dens kompetanse. Vi håper også at Externship kan gi studentene inspirasjon til å tenke bredere rundt valg av oppgaver i studieløpet og eventuelle tilleggsfag, men også tenke mer åpent rundt valg av arbeidsgiver og arbeidsoppgaver som fremtidig arbeidstaker. Gjennom Externship kan du samtidig introdusere studenter for din organisasjon eller virksomhet som potensiell fremtidig arbeidsplass. Externship er imidlertid helt uforpliktende for begge parter, og studentene vil skrive under en taushetserklæring. 

Hva kreves for å delta? 

Kjernen i Externship er at en student med relevant studium følger deg et par dager på jobb. Vi ber deg likevel om å planlegge Externship på arbeidsdager hvor du har mulighet til å gjøre litt ulike arbeidsoppgaver slik at studentene får et bredt bilde av virksomheten og dine oppgaver. I tillegg ber vi deg unngå dager hvor du har lange møter som studentene ikke kan delta på. Utover dette ønsker vi at du er åpen og svarer på spørsmål som studentene måtte ha i løpet av dagen. I retur håper vi at du vil benytte muligheten til å bli kjent med studentene, som på sin side vil presentere sin utdanning. 

Hvordan matcher vi? 

Vi matcher studenter og bedrifter/alumner fortløpende etterhvert som søknader kommer inn. Etter matching sender vi ut informasjon om det praktiske til begge parter. Externship vil gjennomføres vår og høst, og krever som nevnt kun at du kan avsette to til fire dager, og du trenger ikke å planlegge noe særlig utover det din normale arbeidsdag krever. 

Vi håper du og din arbeidsgiver synes dette høres interessant ut, og har lyst til å ta imot en eller flere av våre studenter i et par dager. Externship gjennomføres både vår og høst og når det er mest hensiktsmessig for deg og din bedrift. 

Lurer du på noe? Send en epost til sigrid.isdal@sammen.no