Externship

Et kjapt innblikk i en vanlig arbeidsdag

Nå kan du søke om Externship i en virksomhet. Externship er en form for jobbskygging der studentene følger en ansatt i 2-4 dager for å få innsikt og innblikk i deres arbeidshverdag. 

Åpner for søknader 8. februar!

Gjennomføring

Plass i Externship innebærer

  • Kompetanseseminar blir 2 timer på ettermiddag 14. eller 16. mars. (Deltagerne tildeles dato for kompetanseseminaret av oss). 
  • Utplassering i virksomhet er samlet 2-4 dager (en gang i mars, april eller starten av mai) 
  • Erfaringsutveksling

Hvem kan delta?

Alle som er studenter som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Hva skjer når jeg har søkt?

Sammen Karriere matcher studenter og bedrifter fortløpende, basert på bedriftens egne ønsker og studentenes motivasjonstekst i søknaden. Etter matching sender vi ut informasjon om det praktiske. Vi matcher bedrift og student fortløpende.  

Åpner for søknader 8. februar!