Studentforeninger

Det finnes et tilbud for ulike interesser. Hva er mest interessant for deg?

Studentidrettslaget Råmund 

  • Foreningen for deg som liker fysisk aktivitet, enten i lag med andre eller på egen hånd
  • Tilbyr fellesaktiviteter som catslide, aerobic, fotball og volleyball
  • Drifter treningssenteret på campus som medlemmer kan benytte seg av fritt
  • Arrangerer turer som f.eks fjellturer og paintballturneringer på bane

 

Studentersamfundet Stord

  • Studentersamfundet Stord står for studentenes møteplass utenfor skolen - Granheim
  • Arrangerer en rekke arrangementer gjennom semesteret, bla.a. quiz, temafester og andre sosiale tilstelninger
  • Driver studenthuset Granheim, der det er mulig for alle studenter å hjelpe til - her møter du mange nye studenter
  • Spiller en nøkkelrolle i fadderukene
  • Alle studenter på campus Rommetveit er automatisk medlem av Studentersamfundet Stord, og dette er gratis.