Studentdemokratiet

Vi har spurt Alexander Papas om hva studentdemokratiet er og hvorfor du bør engasjere deg i det.

alexander papas tilpasset.png

Foto: Ingvild Holmberg, STVL

Alexander Papas er student ved HVL, tidligere fakultetstillitsvalgt og nåværende styremedlem av Høgskulestyret. Vi har spurt Alexander om hva studentdemokratiet er og hvorfor du bør engasjere deg i det. 

 

-Studentdemokratiet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) heter Studenttinget på Vestlandet (STVL). STVL er studentene sitt høyeste organ, og er studentenes stemme opp mot ledelsen, kommunene og andre aktører som er i og /eller samarbeider med høgskulen. 

 

Hvilke saker er studentdemokratier typisk involvert i? 

-Studenttinget er involvert i svært mange saker ved høgskulen, både store og små. Dette kan være alt fra bruken av obligatorisk undervisning, hjelpemiddel under eksamen til studentaktiv læring og praksis. Høgskulen ber ofte Studenttinget om å uttale seg om saker som de ønsker innspill til, men Studenttinget løfter også fram saker som studentene er opptatt av og som engasjerer dem. 

 

Hvorfor skal man ta på seg et studentpolitisk verv? 

Man skal ta på seg et studentpolitisk verv fordi det er utrulig spennende, gøy og lærerikt. Det er givende å bidra til å gjøre høgskulen og studielivet best mulig for alle studenter. En kan engasjere seg så mye som en har mulighet til - alt etter hvilken type verv man stiller til. Samtidig blir man kjent med mange kjekke mennesker og får nye erfaringer. Jeg vil derfor oppfordre alle som er opptatte av studiehverdagen sin til å stille som tillitsvalgt! 

 

Hva har du lært og hvilken kompetanse sitter du igjen med? 

-Jeg har lært mye (og lærer fremdeles) mye om hva studentene er opptatt av og hva de trenger for å trives i og utenfor studiene sine. Gjennom å være tillitsvalgt på fakultetet mitt og ved å sitte i styret til høgskulen, har jeg lært hvordan høgskulen er organisert og hva vi kan gjøre for at HVL skal bli verdens beste utdanningsinstitusjon for alle studentene. 

Du kan lese mer om Studenttinget på Vestlandet her.