Start ein studentorganisasjon!

Ønskjer du å starte ein eigen studentorganisasjon? Her finn du informasjon om korleis du som student enkelt og greit kan starte din eigen organisasjon.

Er dere en liten gjeng studenter med felles interesser eller mål? Eller har du engasjement for en sak du har lyst å jobbe mer med på frivillig basis? Har du et ønske om å bedre studentmiljøet i Bergen? Det er alle gode grunner til å starte en ny studentorganisasjon. Her følger en rekke tips til hvordan dere kan gå fram for å starte deres helt egen studentorganisasjon.

Ha klart for dere hvem dere er og hva dere vil. Det kan være lurt å legge en plan for hva dere har lyst til å drive med i den første tiden. Hvilke aktiviteter en organisasjon driver med kan ofte endre seg etter hvert, men det er greit å legge en plan i begynnelsen. I tillegg kan det være lurt å snekre sammen vedtekter og interne regler tidlig. Vedtektene er ikke bare nyttige for dere selv, men er også nødvendige når dere skal registrere dere i Brønnøysundregisteret.

For noen kan ord som GF, vedtekter og protokoll være fremmede. Sjekk gjerne ut vår forklaring av typiske ord som brukes om og i organisasjoner her:

Registrering

Alle organisasjoner som ønsker å motta økonomisk støtte, benytte seg av lokaler, eller stå på stand må registrere seg ett eller flere steder. Alle organisasjoner bør registrere seg i brønnøysundregisteret. Dette gir dere et eget organisasjonsnummer, og er nødvendig både for å kunne opprette en egen bankkonto og for å registrere seg andre steder.

Idrettslag kan registrere seg hos Norges idrettsforbund og søke om tilhørighet til de store studentidrettslagene, som for eksempel Studentspretten.

Det kan også være lurt å opprette en profil for organisasjonen deres på www.studentbergen.no, slik at folk kan finne fram til dere og at dere kan legge ut arrangementer i arrangementskalenderen deres.

Vedtekter

For å etablere en studentorganisasjoner det lurt at dere har vedtekter. Vedtektene er de grunnleggende reglene for organisasjonen, og sier hvordan den skal drives, hva som er formålet med organisasjonen, hvordan generalforsamling/allmøte gjennomføres, hvem som kan bli medlemmer, hvordan styret velges, medlemmers rettigheter, økonomiske og juridiske forhold, samt hvordan organisasjonen kan nedlegges.  

Det viktigste å tenke på når man setter sammen vedtektene er at de skal sikre organisasjonen deres en god og sunn drift. Vedtektene er først og fremst der for å veilede organisasjonens drift og styre. Før forslag til vedtekter skrives er det lurt å tenke igjennom hvordan man ser for seg at organisasjonen skal drives, hvilke problemstillinger dette reiser og dermed hva man trenger bestemmelser for i vedtektene. Gode vedtekter gir svar i tvilsspørsmål i organisasjonen og kan forhindre uenigheter i enkeltspørsmål.  

Under er et forslag til vedtekter hvor det er tatt høyde for krav fra for eksempel Brønnøysundregisteret. Hva en forening har behov for å regulere i vedtektene er individuelt og henger sammen med størrelse og type drift eller for eksempel om man er en enkeltstående organisasjon eller har formell tilknytning til andre organisasjoner. 

Økonomi - søk om penger!

Det er alltid lurt å ha orden på økonomien i organisasjonen deres, og jo før dere begynner med gode rutiner, jo bedre.  

Når dere har registrert dere, og fått orden på vedtekter og budsjett, kan dere begynne å søke om penger til organisasjonen deres. Det finnes en rekke støtteordninger som studentorganisasjoner kan søke på. Dere gjør lurt i å bli kjent med de ulike støtteordningene slik at dere vet hvilke organisasjonen deres kvalifiserer til.Vi i Sammen Studentliv tilbyr gratis kurs, organisatoriskhjelp og -rådgivning til alle studenter og studentorganisasjoner i Bergen. Ikke nøl med å kontakte oss dersom det skulle være noe! Dere finner også mer informasjon om oss og tilbudene våre på nettsidene våre.

Frivillighet Norge har en organisasjonshåndbok som inneholder grunnleggende innføring i organisasjonsdrift. Det kan være nyttig under oppstartsfasen. Altinn har også en oversikt over hvordan starte og registrere en forening.

Under finner dere en lenke til Sammen Studentliv sine maler og ressurser. Det er blant annet flere økonomimaler som er tilpasset bruk hos de fleste studentorganisasjoner, og øvrige maler for enkel organisasjonsdrift.