Besøksordning for studenter fra andre samskipnader

Studenter som betaler semesteravgift til en samskipnad kan også benytte deler av tilbudet hos alle andre samskipnader. Her er en oversikt over de tjenestene du som besøkende kan benytte hos Sammen.

Besøksordningen gjelder for alle som har betalt semesteravgift til en av disse studentsamskipnadene


Trening
Du kan kjøpe medlemskap til ordinære studentpriser, så lenge du betaler semesteravgiften til en av disse studentsamskipnadene

Vi har også en ordning med gjestetrening du kan benytte deg av om du er medlem av treningstilbudet til en annen studentsamskipnad. Dette innebærer at du kan gjestetrene hos oss i inntil 15 dager i løpet av et år, i tillegg til inntil to måneder sammenhengende i sommerferien (i perioden 1. juni til 1. september). 


Mat og drikke

Sammen Mat & Drikke har rabatterte priser til alle studenter.


Bolig

Du kan søke om bolig hos Sammen, og prisen er den samme for alle studenter. Vi har et tildelingsreglement søknadene prioriteres etter.


Barnehage

Du kan søke barnehageplass hos Sammen.


Helsetjenester
Du er velkommen til å bruke deler av helsetilbudet vårt. I perioder av året har vi noe ventetid og tilgang til tilbudene vil derfor være avhengig av kapasitet.

Det eneste du ikke har mulighet å benyttet deg av er refusjonsordningen vi har gjennom Helsefondet, siden dette er finansiert gjennom semesteravgift innbetalt til Sammen.