Studentforeiningar i Førde

Me har mange ulike interessetilbod i Førde. Kva er mest interessant for deg?

Studentsamfunnet i Førde (SiF)

 • Ei sosial foreining for alle førdestudentar.
 • Foreininga har mange undergrupper å engasjere seg i:

  • Krogjengen: frivillige som driftar Akutten. Arrangerer konserter, temakveldar, standup-kveldar, kviss og anna.

   • SiF Uteliv: for turentusiastar på alle nivå. Arrangerer fellesturar i og rundt Førde.

   • Studentklatregruppa: lågterskeltilbod for ute- og inneklatring. Tilbyr SiF-medlemmar å låne klatreutstyr gratis og arrangerer med jamne mellomrom brattkortkurs.

   • Førde studentvannsklieklubb - FSVK: Ta turen for ei svømmeøkt på Førdehuset, ein tur i vannsklia eller berre ein dupp i bassengkanten. SiF leiger symjehallen på Førdehuset kvar måndag 21:00-22:00.

   • SiF tilbyr i tillegg både studentfotball og studentvolleyball

  Linjeorganisasjonar, Studentting og andre fritidstilbod

  I Førde finn ein også fleire linjeorganisasjonar ein kan engasjere seg i, samt Studenttinget. Sjå her for meir informasjon om dette.

  For andre aktivitetar og fritidstilbod i Førde, sjå her.