Bli vår nye studentmedarbeidar!

Vi er på jakt etter ein student som vil vere med på å gje følgjarane våre eit innblikk i kva Saman, studentlivet og byen kan tilby studentane våre i Førde. Gjerne på ein kreativ og underhaldande måte.

Du studerar ved HVL/fagskulen, du er tett på studielivet, har ein fleksibel kvardag der du kan ta på deg oppdrag som studentmedarbeidar.

  • Utadvendt og uhøgtideleg
  • Kjennskap til Facebook, Instagram og kva som finnast der
  • Har erfaring med/kjenner til program for bilde-/videoredigering
  • Kreativ og engasjert
  • Kan jobbe sjølvstendig
  • God på planlegging og struktur
  • God på kommunikasjon

Forventa arbeidsmengd for Saman SoMe-reporter vil vere inntil 10 timer per veke i den travlaste tida, med varierande arbeidstid og mengd. Mange av oppdraga vil vere på dagtid, men òg noko på kveld og i helg. SoMe-reportaren vil kunne nytta seg av fleire av Saman sine tenester. Stillinga er timelønna basert på arbeidsmengda.  

Du vil inngå i vårt sosiale medier-team der vi arbeider i lag med idéar og produksjon av innhald, i hovudsak til instagram story.  

Oppstart i august.

Har du lyst til å bli vår studentmedarbeidar? Fyll ut dette skjemaet