Økonomimaler

Her finner du maler for å lette ta tak i organisasjonens økonomi.

I samarbeid med økonomiformidlingen arrangerer vi to økonomikurs hvert semester; Krasjkurs i økonomi for studentorganisasjoner og Grunnleggende regnskapsføring. I disse kursene kan det være relevant å bruke filene under.

Til kurs i Grunnleggende regnskapsføring: