Konflikthåndtering

Her finner du nyttige ressurser knyttet til konflikthåndtering i din studentorganisasjon.

Uansett hva du gjør som leder, vil det oppstå konflikter og uoverensstemmelser av ulik art i studentorganisasjonen din. Mange er redde for konflikter og forsøker å unngå dem med humor, ignorere dem eller dempe dem når de oppstår. Avhengig av din ledelsesstilen din vil du kunne oppleve konflikter i umiddelbar nærhet, og disse kan enten være konfronterende eller unnvikende. Det er viktig at du tar studentorganisasjonen din gjennom de konfliktene som oppstår og ikke forsøker å komme rundt dem.

Det finnes mange gode grunner til å forsøke å unngå konflikter, men du bør for det meste være fornøyd når det oppstår konflikter i studentorganisasjonen din. Konflikter i studentorganisasjoner betyr nemlig ofte at de frivillige er engasjerte - at de brenner for sitt frivillige arbeid, saken og samarbeidet med de andre. Hvis de frivillige ikke gjorde det, vil le de sannsynligvis ikke bruke energi på en slitsom konflikt i fritiden sin.

På denne siden finner du nyttige verktøy som du kan bruke når konflikter oppstår.