Støtteordninger for kor

Alle kor i Norge kan søke aktivitetsmidler av Norsk Korforbund.

Norsk Korforbund deler årlig ut støtte til kor i hele Norge. Midlene de deler ut kaller de for aktivitetsmidler. Her skiller de mellom Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte.

  

Konsertstøtte

Søknadsfrister 15. mars og 15. september hvert år.

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

 

Produksjons- og driftsstøtte

Søknadsfrist er 15. november hvert år.

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som konsertstøtten. ​

Se hvem som tildelt har mottatt støtte her: Tildelinger