Fritt Ord

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

Fritt Ord støtter i hovedsak prosjekter i Norge (eller med norsk tilknytning). I særlige tilfeller kan stiftelsen bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land. Fritt Ord kan støtte flerårige prosjekter, men tildeler normalt bare midler for ett år av gangen. Prosjekter som har en fagintern karakter får sjelden støtte.