Momskompensasjon

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke.

Søknadsfristen var 1. september. Utbetaling skjer i midten av desember.