Gjestetrening utenfor Stord

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjestetrene utenfor Stord.

Når du er medlem i Råmund (med betalt kontingent) kan du trene gratis hos andre samskipnader. Det finnes to ulike «Gjestekort» og du kan få begge. Du kan få et kort som gir inntil 2 måneder med gratis tilgang i perioden 1. juni til 1. september, og et klippekort med mulighet for 15 gratis gjestetreninger resten av studieåret.

  1. Ønsker du å gjestetrene hos en annen samskipnad i 2 sommermåneder, sender du innen 1. juni en e-post: post.stord@sammen.no sammen med kopi av faktura for betalt Råmund kontingent. Du må oppgi: Navn, fødselsdato og hvor du vil trene.

  2. Ønsker du å gjestetrene hos en annen samskipnad i inntil 15 dager gjennom resten av studieåret, sender du senest 2 uker før ønsket gjestetrening en e-post: post.stord@sammen.no sammen med kopi av faktura for betalt Råmund kontingent. Du må oppgi: Navn, fødselsdato, hvor du vil trene og periode(r) for gjestetrening.

Følgende steder kan du benytte gjestetreningskortet:

Agder, Bergen, Buskerud, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Vestfold og Ås.

Merk: Det er kun Studentsamskipnadenes treningssenter på disse stedene som gjelder.

gjestekort.png