Gjestetrening utenfor Stord

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjestetrene utenfor Stord.

Når du er medlem i studentidrettslaget Råmund kan du trene gratis hos andre samskipnader. Det finnes to ulike «Gjestekort» og du kan få begge. Du kan få et kort som gir inntil 2 måneder med gratis tilgang i perioden 1. juni til 1. september, og et klippekort med mulighet for 30 gratis gjestetreninger resten av året.

Ønsker du å gjestetrene hos en annen samskipnad kontakter du Råmund innen 1. juni:  ramund.stord@hvl.no   

Du må oppgi: Navn, fødselsdato og periode for gjestetrening.

Følgende steder kan du benytte gjestetreningskortet:

Agder, Bergen, Buskerud, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Vestfold og Ås.

Merk: Det er kun Studentsamskipnadenes treningssenter på disse stedene som gjelder.

gjestekort.png