Den store Trimpoengjakten våren 2022!

Vil du delta i vår trimpoengjakt og konkurrere om gavekort fra sportsbutikker?

Sammen Stord/Haugesund arrangerer en ny runde med trimpoengjakt!

Konkurransen går ut på å gå eller løpe til forskjellige turmål som vi har registrert i appen. Du får ulike poengscorer på utvalgte turer i nærområdet, alt fra kortere småturer til høye topper. Jo mer krevende tur, jo mer poeng!

Det går mot lysere tider, så det er bare å finne frem solbrillene og komme seg ut!

Det blir konkurranse i mars, april og mai.

Vi kickstarter konkurransen ved at alle som registrerer en tur den første uken, mellom tirsdag 01. mars og tirsdag 08. mars, er med i trekningen av et gavekort på 500 kroner. Jo flere turer du registrerer, jo større sjanse for å vinne.

Premiering!

 • Det vil bli delt ut totalt 10 gavekort på 500 kroner fra sportsbutikker.

 • Ved konkurransens slutt kårer vi to hovedvinnere som vinner hver sitt gavekort på 500 kr fra en sportsbutikk: 1) den som har høyest totalpoeng, og 2) den som har sjekket inn på flest ulike turmål. Dersom flere har like mange turmål vinner den med flest poeng. 

 • Ved konkurransens slutt trekker vi i tillegg tre tilfeldige vinnere blant topp 10 flest poeng som vinner gavekort på 500 kr fra en sportsbutikk.

 • Følg også med på vår Instagram-profil, sammenstord, i konkurranseperioden for spontane konkurranser hvor man kan vinne flere gavekort på 500 kr fra en sportsbutikk. Jo flere turer du registrerer, jo større sjanse for å vinne.

Konkurranseregler!

 • Du må være student ved HVL campus Haugesund eller Stord, Fagskolen i Rogaland (avd. Haugesund), Fagskulen Vestlandet (avd. Stord) eller ansatt i Sammen Stord/Haugesund.
 • Du må sjekke inn i Trimpoeng-appen for å få poeng for turene dine.

 • De ulike turene gir ulike poeng, avhengig av lengde og hvor krevende turen er.

 • Du kan gå samme tur flere ganger, men med minimum 8 timers mellomrom etter hver innsjekk.

God tur!

Du laster ned «Trimpoeng» appen på mobilen, registrerer deg og velger "finn en konkurranse". Legg inn konkurransekoden SAMMEN 22 og du vil få opp "Sammens trimpoengjakt våren 2022". Klikk på "Bli med".

Om du har deltatt før og allerede har appen kan du gå rett til "finn en konkurranse".

Hiking Competition!

We have arranged for a hiking competition for the students at HVL Haugesund and HVL Stord for March, April and May. In the competition, you will get various points on selected hikes in the local area. 

Prizes!

 • At the end of the competition, we select two main winners: 1) the one with the highest total points, and 2) the one who has checked in at the most different destinations. These will win a gift card each of NOK 500 from a sports shop.
 • At the end of the competition, we also select three random winners amongst the top 10 most points who win a gift card of NOK 500 from a sports shop.
 • Also follow our Instagram profile, sammenstord, during the competition period for spontaneous competitions where you can win several gift cards of NOK 500 from a sports shop.

Competition rules!

 • You must be a student at HVL Haugesund, HVL Stord, Fagskolen Rogaland, or an employee at Sammen.
 • The points are automatically registered in the Trimpoeng app.
 • The different trips give different points, depending on the length and how demanding the trip is.
 • Points for our hikes require you to check in via the Trimpoeng app.
 • You can go on the same hike several times, but at least 8 hours apart after each check-in.

Registration!

Download the TRIMPOENG app (if you do not already have it)

 • Register and log in
 • Choose the competition "Sammens trimpoengjakt våren 2022"
 • Enter the competition code SAMMEN22.