Velkommen til Studentlivkonferansen 2022!

Kl. 09:30, 6. april 2022
Det Akademiske Kvarter - Olav Kyrres gate 49
Sammen Studentliv og Velferdstinget Vest arrangerer Vestlandets første Studentlivkonferanse i Bergen!

Formålet med konferansen er å redusere avstanden mellom studentorganisasjoner på Vestlandet og bidra til et økt aktivitetsnivå i studentlivet på Vestlandet.

Konferansen avholdes onsdag 6. april med opplegg på både dagtid og kveldstid. Alle studentorganisasjoner - både sosiale og faglige - på Vestlandet er invitert til konferansen med 2 plasser per organisasjon. 

Målgruppen for denne konferansen er studenter med styreverv i en studentorganisasjon. Det kan være styret i en mindre interesseorganisasjon eller leder av en større idrettsorganisasjon. Formålet til konferansen er å gjøre avstanden mellom studentengasjementet kortere, og bidra til økt aktivitetsnivå og mer samarbeid i studentfrivilligheten på Vestlandet.

Vi dekker reise og opphold
Studentorganisasjoner som kommer fra Førde, Sogndal, Stord eller Haugesund får dekket sine utgifter for reise og opphold. Ta kontakt med Ane Arnestad på ane.arnestad@sammen.no for mer informasjon.

Bevertning
Det blir servert kaffe og te hele dagen. Det blir også lunsj og middag for alle deltakere. Dersom du har allergier eller andre preferanser kan dette oppgis i bookingen.

Tentativt program

Dagsopplegg: kl. 09:30 - 16:00. Dagsopplegget vil bestå av velkomst, lunsj og workshops.

  • Bærekraftige studentorganisasjoner (Felles) 
  • Sosiale medier og synliggjøring (Felles)
  • Studentmedier (Valgfri) 
  • Kultur og bar (Valgfri) 
  • Idrett (Valgfri) 
  • Næringsliv (Valgfri) 
  • Studentpolitikk  (Valgfri) 

Kveldsopplegg: kl. 19:00 - 01:00.
Kveldsopplegget vil blant annet bestå av middag og variert underholdning. Vi åpner hele Kvarteret for denne kvelden!                                                                       

Detaljert informasjon om endelig program blir sendt ut nærmere arrangementet, så følg vårt arrangement på Facebook.

Dersom du har spørsmål om konferansen kan du ta kontakt med oss i Sammen Studentliv på magnus.wethal@sammen.no.