Om Utstyrsfondet

OBS! Søknadsfristen for Utstyrsfondet er nå utløpt, og det er ikke lenger mulig å sende inn søknad. Alle som har søkt vil få svar senest 1. november.

Utstyrfondet er studentforeninger sin mulighet til å få støtte til innkjøp av utstyr fra Sammen. Fondet er på kr 1 000 000, og er åpent for alle studentforeninger på vestlandet.

  • Hva? Et fond der studenter på vestlandet kan søke støtte til å investere i utstyr til sin studentorganisasjon/-idrettsgruppe.  
  • Hvor mye? Fondet er på kr 1 000 000.
  • Når? Fondet har søknadsfrist den 1. oktober 2021.
  • Hvordan? Du søker ved å fylle ut dette skjemaet.
  • Hjelp? Dersom du har spørsmål til fondet eller søknaden kan du fylle ut dette skjemaet. 

Studentforeninger og grupper spiller en stor rolle i å motvirke ensomhet blant studenter, og ønsket er at utstyrsfondet skal bidra til å skape/opprettholde aktivitet i studentgruppene.

Fondet er åpent for alle studentgrupper med organisasjonsnummer på Vestlandet. Dersom din gruppe trenger støtte til utstyr som er tenkt til å vare lenger enn ett år, da er dette fondet for deg!

Hva kan jeg søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til hva som helst, så lenge søkesummen er på mindre enn kr 100 000, og så lenge utstyret er tenkt til å vare lenger enn ett år.

Bortsett fra denne absolutte maksimumsgrensen så er det ingen tiltak som er for små eller for store. Da ulike grupper trenger midler til ulike ting er det ikke en liste over hva som gir støtte og hva som ikke gir støtte - alt blir vurdert ut ifra behovet til organisasjonen som søker.