Søk midler fra Trivselsfondet

Sammen deler nå ut midler til enkeltstudenter og studentorganisasjoner som har gode ideer til aktiviteter og tiltak for studenter.

Formålet med Trivselsfondet er å skape sosiale møtesteder for studenter under pandemien.  Potten på 500 000 kroner skal gå til studenter og organisasjoner som vil skape engasjement og studentaktivitet. Det kan være å arrangere Kahoot på Zoom med klassen, invitere nye medstudenter med på grilling i nærområdet eller noe helt annet.  

Vårt overordnede mål er å skape varige vennskap, og Trivselsfondet er et ledd i dette. 

 

Hva kan man søke om støtte til? 

Her er det bare fantasien som setter grenser. Sammen sitt krav er at midlene skal brukes til nye tiltak eller arrangementer, og ikke til å finansiere allerede eksisterende arrangementer og ordninger. Tiltakene er ment for å bygge og vedlikeholde sosiale relasjoner, og forhindre ensomhet. 

Trenger dere ekstra midler for å legge til rette for smittevernvennlige arrangement, kan dere også søke om det. Støtten vil kunne brukes til både digitale og fysiske arrangement, og må gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for smittevern. 

Hver søknad skal gjelde for et tiltak, og en person/organisasjon kan søke flere ganger til forskjellige tiltak. 

 

Hva blir vektlagt ved tildelingen? 

Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil være skjønnsmessig, og søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier 

  • Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene. 
  • Om tiltaket er rettet mot, og er åpent for, store deler av studentmassen. 
  • Kvaliteten på tiltaket. 
  • Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet. 
  • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler. 
  • Ved større arrangement: at det finnes en plan for markedsføring av tiltaket. 

 

Søknaden vil bli vurdert helhetlig og i tråd med formålet. Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir. Hvert enkelt tiltak trenger ikke treffe en majoritet av studentmassen, men i totalvurderingen vektlegges det at pengene treffer studentmassen bredt. Både enkeltstudenter og studentorganisasjoner kan søke Trivselsfondet om å få dekket alle kostnader ved et tiltak, eventuelt deler av summen. 

Vi vil oppfordre til å søke raskt – og gjerne søke om mer støtte til flere lignende tiltak senere, om det første blir vellykket. 

 

Trivselsfondet støtter ikke: 

  • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer 
  • Generell driftsstøtte for en organisasjon. Det skal søkes om midler til konkrete enkelttiltak. Om du eller organisasjonen din ønsker å gjennomføre flere forskjellige tiltak, må dette søkes om i individuelle søknader. 
  • Generelle innkjøp eller investeringer. 

 

Behandlingstid for søknadene 

Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom semesteret, og det er foreløpig ikke satt en endelig frist. Behandlingstiden vil være 1-2 uker 

 

Slik søker du om støtte 

For å søke om støtte må du fylle ut søknadsskjemaet, og legge ved et enkelt budsjett. 

Søk her

Gjennomføringsperiode er vårsemesteret 2021 (innen 30.juni 2021). Alle fysiske arrangement bør kunne justeres dersom det kommer endrede smitteverntiltak eller kunne gjøres digitalt, slik at vi sikrer at arrangementet kan gjennomføres. 

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektkoordinator for sosiale lavterskeltiltak Ane Arnestad på ane.arnestad@sammen.no 

Sammen Studentliv kan også bistå med hjelp/veiledning enten for digitale arrangement og tekniske løsninger eller veiledning om smittevern på fysiske arrangement.