Ressurser

Her finner du ressurser dere kan bruke nå under korona, men også ressurser til den mer normale driften.

Korona

Smittevern

Er du usikker på hvordan du kan smittevernsikre arrangementet ditt? Her finner du smittevernveileder fra Frivillighet Norge. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for noen typer aktiviteter, for eksempel kor og idrett. Disse organisasjonene følger opp dersom det kommer nye tiltak fra kommune/regjering, så sjekk deres nettsider ved usikkerhet.

Arrangement

Det er blitt mer utfordrende å arrangere noe nå under korona. Smittevern må ivaretas, og regler og restriksjoner kan endres over natten. Samtidig er studentfrivilligheten viktigere enn noen sinne - for å bygge tilhørighet og samhold. Vi har derfor samlet noen ressurser til deg her. 

Her finner du opptak av arrangementet "Hvordan holde arrangement under korona" som ble sendt live tidligere i høst av SiO - studentsamskipnaden i Oslo. 

Når du planlegger arrangementer kan det også være nyttig å gjennomføre en risikovurdering. Her finner du en god mal for det.

Vi vet at flere har måttet avlyse arrangementene sine denne høsten på grunn av endringer i restriksjoner. Det finnes måter å planlegge våren på som gjør at dere kan ta høyde for disse endringene og slipper å måtte avlyse. Her finnes både en video, og en artikkel, begge laget av SiO - studentsamskipnaden i Oslo. 

Sammen-veileder: Digitale arrangement og verktøy

Økonomimaler

Til kurs i Grunnleggende regnskapsføring: