Økonomimaler

Her finner du maler for å lette ta tak i organisasjonens økonomi.

I samarbeid med økonomiformidlingen arrangerer vi to økonomikurs hvert semester; Krasjkurs i økonomi for studentorganisasjoner og Grunnleggende regnskapsføring. Sjekk ut vår kurskalender for mer informasjon.

Flere nyttige økonomimaler og -ressurser: