Årshjul Sammen Studentliv 2022

Årshjul studentliv 2022.png

Årshjulet viser hvilke tilbud Sammen Stord har til studenter med verv dette semesteret.

  • Foreningslunsj

Vi inviterer dere til foreningslunsjer hvor vi serverer gratis mat og oppdaterer hverandre på hva som rører seg i foreningslivet.

  • Inspochallenge

Vi vil også invitere til Inspochallenge hvor vi serverer gratis mat og utfordrer dere til å holde uformelle presentasjoner hvor dere f.eks. forteller om en konkret utfordring dere har støtt på og hvordan dere løste den eller om hvordan dere gjennomførte et bestemt arrangement. Poenget er å inspirere og lære av hverandre.

  • Kurs

Kursene blir arrangert av Sammen Studentliv og spørsmål om disse kan sendes til Magnus.Wethal@sammen.no.

  • Willy Frivillig-Middag

Vi deler ut Willy Frivillig-prisen til en studentorganisasjon eller en student med verv som har utmerket seg. Prisen deles ut på Willy Frivillig-middagen i juni.