Arrangementsfondet

Et fond studentorganisasjoner kan søke midler fra for å lage arrangement høsten 2021. Vi har nå utvidet fristen til 15. oktober.

I forbindelse med studiestart høsten 2021 og ekstramidler fra Stortinget, lanserer Sammen nå Arrangementsfondet, et fond som skal gi støtte til arrangement i regi av studentorganisasjoner i løpet av høsten 2021.

Formålet med arrangementsfondet er å stimulere til ny aktivitet blant studentene høsten 2021, slik at både nye og gamle studenter får en god semesterstart!

Har din studentorganisasjon lyst til å arrangere konsert, idrettsdag eller noe helt annet? Da er arrangementsfondet stedet å søke støtte fra.

Søknadsrunder

 Det er satt av 1,5 millioner kroner i fondet. Fristen for å søke er 15. oktober.

Hva kan man søke støtte til?

Arrangementsfondet skal gi støtte til studentorganisasjoner som har gode ideer til nye arrangement. Tilskudd vil bli gitt til nye arrangement som skaper aktivitet blant studentmassen og bidrar til økt studentvelferd.

I tillegg kan det bli gitt støtte til kostnader relatert til endringer av eksisterende arrangement grunnet koronasituasjonen.

I utgangspunktet vil støtte kun bli gitt til nye arrangement eller prosjekt, men dette vil bli en helhetsvurdering basert på antall søknader og søknadenes innhold og kvalitet.

Arrangement knyttet til fadderuken blir spesielt oppfordret til å søke raskt og til første tildelingsrunde.

 

Arrangementsfondet støtter ikke

  • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer.
  • Generell driftsstøtte for en studentorganisasjon. Om din studentorganisasjon ønsker å gjennomføre flere forskjellige arrangement, må dette søkes om i individuelle søknader.
  • Generelle innkjøp eller investeringer.

 

Hva blir vektlagt i søknadene?

Vurderingen av hvilke arrangement som får innvilget støtte vil være skjønnsmessig og søknadene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • At tiltaket eller prosjektet skaper aktivitet blant studentene.
  • Oppstartsdato for prosjektet. Prosjekter med oppstart på tidlig høst 2021 vil bli prioritert.
  • Hvorvidt prosjektet er institusjons- eller fakultetsbegrenset.
  • Tiltak/prosjekt relatert til fadderuken kan bli vurdert selv om de ikke direkte oppfyller kravet om å være et nytt arrangement.

 

Behandlingstid for søknadene

Søknadene vil bli behandlet i helhet etter at søknadsfristen har gått ut. Hvis din studentorganisasjon ønsker å gjennomføre deres arrangement kort tid etter søknadsfristen oppfordrer vi dere til å presisere dette i søknaden.

I første tildelingsrunde vil det bli en behandlingstid på ca 14 dager.

 

Slik søker du om støtte

Vi oppfordrer alle studentorganisasjoner som skal søke om midler til å først lese gjennom retningslinjene for tildeling. 

Søknadsskjemaet

Deretter er det å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved budsjett til arrangementet.

SØK HER

Gjennomføringsperiode for alle arrangement skal være høstsemesteret 2021.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ida Søfteland på ida.softeland@sammen.no.

Sammen Studentliv kan bistå med veiledning både for digitale arrangement og tekniske løsninger og veiledning om smittevern på fysiske arrangement.