Sammen er vi Øss

Sammen og SiO blir Øss fra 2020.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at studentsamskipnadene på Øst- og Vestlandet fra 1. januar 2020 samles i en virksomhet, og en ny, felles merkevare; Øss – Øst- og vestlandet Studentsamskipnad.

Sammen skal vi dekke alle studentens behov fra mandag til søndag, fra de står opp til de legger seg, hele året. I fjor sørget vi for tak over hodet til over 50 000 studenter, serverte 3 millioner måltider, passet på 10 000 barn og gjennomførte over 40 000 timer med rådgivning. Verden er i stadig utvikling og studentene stiller store krav til oss. Disse vil vi ikke bare innfri, men overgå. Vi ønsker å utvikle moderne, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger, og ta samskipnaden inn i en ny tidsalder.

Navnet Øss
Når to samskipnader fra øst og vest - med ulike skriftspråk og kultur - skal bli til én, må vi tenke nytt og annerledes. Øss favner om dette. Fra Sammen og Saman er ikke veien lang til Øss, som brukes om «oss» i flere dialekter, både på Øst- og Vestlandet. Østlandet får med seg Øen i det nye navnet, ss i Øss tar vare på det historiske og står for Studentsamskipnad. De internasjonale studentene er også ivaretatt ved at navnet fonetisk høres ut som «Us», det engelske ordet for oss. We are Øss!      

Studentene endrer seg. Vi endrer oss. SiO og Sammen blir Øss.