Vi søker Studentmedarbeidere!

Sammen ønsker at studentene på Stord skal ha en god og sosial studietid, og vi vil bidra ved å skape mer aktivitet i disse tider. Stillingene vil være viktige bidragsytere i å skape aktivitet, blant annet ved å gjennomføre sosiale tiltak som motvirker ensomhet og gjøre tilbudene våre kjent for studenter på Stord.

Bomiljøkoordinatorer 

Sammen Bolig ser etter initiativrike bomiljøkoordinatorer som skal hjelpe til med sosiale tiltak i våre boligerVi vet at det er mange av våre beboere som kjenner på ensomhet i disse dager, og det ønsker vi å gjøre noe med i form av ulike tiltak. Vi vet det er viktig for den psykiske helsen at en trives der en bor. Så vårt ønske er å gi beboerne flere muligheter til å skape trygge nettverk og finne gode venner. Sammen skal være et godt vertskap for studenter som boi våre boliger. 

Vi ser for oss å kunne ansette flere bomiljøkoordinatorer for våre boliganlegg i Haugesund og på Stord, slik at det også vil være mulig å samarbeide rundt planer for ulike tiltak på tvers av regionersamtidig kan man være flere sammen om arrangement og tiltak. 

Det er en stor fordel om du bor i en av våre boliger. 

 

Søknadsfrist: Fortløpende 

Varighet: Ut juni 2021, med mulighet for forlenging 

Stillingsprosent: inntil 20 % per stilling 

Kontaktperson: Birgitte Lilleskog, mob.: 92694114 

 

Studentaktivitører  

Sammen leter etter handlekraftige studentmedarbeidere som ønsker å arrangere ulike sosiale tiltak og å bidra sosialt selvVåre studentaktivitører skal sette i gang lavterskeltilbud for studentene på Stord. Arbeidsted er på Campus, så noe kafesalg må også påberegnes. Studentaktivitørene skal bli godt kjent med våre tjenesteområder, og samarbeide med andre studentmedarbeidere og studentorganisasjoner på campus. Vi ser for oss kreative og sosiale studenter, som liker å omgås ulike mennesker og som vil være med å skape en sosial arena for andre.   

 

Søknadsfrist: Fortløpende 

Varighet: Ut juni 2021, med mulighet for forlenging  

Stillingsprosent: inntil 20 % per stilling 

Kontaktperson: Mona Herleiksplassmob.: 971 88 299  

 

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale. 

Vår visjon er: SAMMEN for studentene på Vestlandet. 

Verdi: VI BRYR OSS!