Semesteravgiften

Hva er semesteravgiften?

Som student ved en utdanningsinstitusjon som er tilsluttet Sammen, har du tilgang til alle våre tjenester. Forutsetningen er at du betaler semesteravgiften, som bidrar til å finansiere de gratis velferdstilbudene våre. Skal du hente studielån hos Statens Lånekasse eller gå opp til eksamen, må du også ha betalt semesteravgiften.

Alt studentene betaler inn blir i sin helhet benyttet til velferdstiltak for studentene i regi av Sammen:

  • Helsefondet, Sammen Karriere og Studiemestring og Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste.
  • Støtte til blant annet Studentdemokratiene, Kylturstyret, BSI og NHHI
  • Støtte til studentmedier som blant annet Studvest, Studentradioen og BSTV

Sammens andre tilbud, Sammen Bolig, Sammen Kafé, Sammen Trening og Sammen Barnehage får ikke tilskudd fra semesteravgiften.

Må jeg da betale semesteravgiften to ganger?
Nei, du skal bare betale en semesteravgift. Du betaler til den institusjonen hvor du har ditt hovedstudium og registerer deg der. Deretter tar du med deg dokumentasjon på betalt semesteravgift til den andre institusjonen. Da får du registrert deg uten å betale en gang til.

Hvordan betale semesteravgiften fra utlandet (Europa)?
Her finner du iban og swiftkode.

Institusjon

Iban

Bic (swift)

UiB

NO14 5201 05 56082

DNBANOKKXXX

NHH

NO55 7874 0593 241

DNBANOKKXXX

 

Jeg betaler semesteravgift til et annet studiested, må jeg betale semesteravgift til Sammen og?
Hovedregelen er at du kun betaler semesteravgift et sted, til stedet du har ditt hovedstudie.

Gyldig studentkort fra studieinstitusjon i annen by vil gi deg samme rettigheter som om du betalte semesteravgift til Sammen.

Merk: dette gjelder ikke refusjon av helseutgifter, psykolog og tannlege. Du vil heller ikke bli prioritert hvis du søker bolig til høstsemesteret.PS: Har du flere spørsmål om semesteravgiften, eller ønsker du å få en kvittering på betalt semesteravgift