Møt vår nye styreleder Amalie

Siden nyttår har student Amalie Johnsen Lunde (24) vært styreleder i Sammen. Vi har tatt en prat med henne for å bli litt bedre kjent.

Hva studerer du?

Jeg går 3. året på Økonomi og administrasjon ved NHH.

 Hvordan vil du beskrive deg selv?

Jeg vil beskrive meg selv som en positiv og engasjert person. Jeg sier ja til det meste, og er ikke redd for nye utfordringer.

 Hva liker du å gjøre på fritiden?

Når jeg ikke er på jobb eller studerer, så sitter jeg i kommunestyret i Vaksdal, der jeg kommer fra. Jeg er også veldig glad i å være ute i naturen, og står mye på ski nå om vinteren. I tillegg holder jeg på med frivillig arbeid.

 Hva er grunnen til at du stilte til valg i styret til Sammen?

Jeg har vært nestleder i Velferdstinget siden mars, så jeg har vært involvert i student-politikk en stund. Det var egentlig ikke planen å bli styreleder i Sammen, men styreledervervet var en mulighet jeg ikke kunne gå fra meg! Det er en mulighet man kun får en gang, og jeg synes det er et utrolig spennende verv.

Hva er dine hjertesaker i vervet som styreleder?

Jeg er opptatt av å hele tiden se fremover, og finne ut hvordan Sammen kan utvikle seg for å gjøre studenthverdagen best mulig for alle studentene på Jeg har reist mye rundt og sett at tilbudet i regionene har blitt bedre, men jeg synes det er viktig å fortsette utviklingen her. Man skal ha et godt studenttilbud uavhengig av hvor man studerer på Vestlandet. I tillegg er jeg opptatt av at vi som organisasjon omstiller oss, slik at vi klarer å inkludere fagskolene og deres studenter best mulig.

Psykisk helse er også et område som opptar meg. I tillegg til å ha et godt helsetilbud, så er det viktig at vi jobber forebyggende. Det kan gjøres ved å blant annet skape gode møteplasser for studenter. Her bør vi jobbe tett med utdanningsinstitusjonene for å få et helhetlig bilde over hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte.

 Er det noe du vil tilføye til slutt?

Avslutningsvis så vil jeg si at det er viktig for meg å være en tilgjengelig styreleder, og jeg vil gjerne at studenter tar kontakt dersom de har spørsmål, forslag eller det er noe annet. E-posten min er amalie.lunde@sammen.no 


Vi gratulerer Amalie med styreledervervet og gleder oss til samarbeidet videre!Amalie Lunde.jpg

Foto: Randi Kleppe, Vaksdalposten