Fakturahåndtering leverandører

Slik sender du faktura til Studentsamskipnaden på Vestlandet

For å sikre rask behandling, godkjenning og betaling av leverandørfakturaer har Studentsamskipnaden digitalisert fakturahåndteringen. 

Som følge av dette vil vi med virkning fra 1. mai 2019 ikke lenger akseptere papirfaktura.


Fakturaer til Studentsamskipnaden på Vestlandet skal for ettertiden være elektroniske og fortrinnsvis i EHF format. Leverandører som ikke er i stand til dette kan sende faktura i PDF-format på e-post til faktura@sammen.no.

I tillegg til formatkrav stiller vi krav til innhold på fakturaene.
Alle fakturaer må inneholde:
- opplysninger i tråd med bokføringsloven
- vår referanse; bestillerkode (7siffer) i fakturaens felt for «Kjøpers referanse» / «Deres ref.» e.l. Her er det kun koden som skal stå.
- leveringsadresse og eventuelt annen informasjon som gjør det mulig for oss å kontrollere at det som er fakturert er levert og i samsvar med bestilling.

Faktura som ikke oppfyller disse kravene vil bli returnert og det må sendes ny faktura med ny betalingsfrist.

Fakturaadresse navn: Studentsamskipnaden på Vestlandet
EHF-adresse: 9908:960033590
E-fakturaadresse: 7080003209931
Faktura på PDF: faktura@sammen.no
Organisasjonsnummer: 960 033 590