Søk midler fra Trivselsfondet nå!

Sammen deler nå ut midler til enkeltstudenter og studentorganisasjoner som har gode ideer til aktiviteter og tiltak for studenter. NB! Endelig søknadsfrist er 1. november.

Trivselsfondet er nå åpnet for høstsemesteret 2021! Søknader vil bli behandlet fortløpende og er åpent for aktiviteter med gjennomføringsdato etter 1. september. 

Vårt overordnede mål er å skape varige vennskap, og Trivselsfondet er et ledd i dette.

Hva kan man søke om støtte til?
Her er det bare fantasien som setter grenser. Sammen sitt krav er at midlene skal brukes til nye tiltak eller arrangementer, og ikke til å finansiere allerede eksisterende arrangementer og ordninger. Tiltakene er ment for å bygge og vedlikeholde sosiale relasjoner, og forhindre ensomhet.

Trenger dere ekstra midler for å legge til rette for smittevernvennlige arrangement, kan dere også søke om det. Støtten vil kunne brukes til både digitale og fysiske arrangement, og må gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for smittevern.

Hver søknad skal gjelde for et tiltak, og en person/organisasjon kan søke flere ganger til forskjellige tiltak.

Hva blir vektlagt ved tildelingen?
Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil være skjønnsmessig, og søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene.
  • Om tiltaket er rettet mot, og er åpent for, store deler av studentmassen.
  • Kvaliteten på tiltaket.
  • Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet.
  • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler.
  • Ved større arrangement: at det finnes en plan for markedsføring av tiltaket.

Søknaden vil bli vurdert helhetlig og i tråd med formålet. Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir. Hvert enkelt tiltak trenger ikke treffe en majoritet av studentmassen, men i totalvurderingen vektlegges det at pengene treffer studentmassen bredt. Både enkeltstudenter og studentorganisasjoner kan søke Trivselsfondet om å få dekket alle kostnader ved et tiltak, eventuelt deler av summen. Det vektlegges positivt dersom et tiltak viser at de har forsøkt å redusere kostnader knyttet til initiativet, eksempelvis ved å velge det rimeligste alternativet.

Vi vil oppfordre til å søke raskt – og gjerne søke om mer støtte til flere lignende tiltak senere, om det første blir vellykket.

Trivselsfondet støtter ikke:

  • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer.
  • Generell driftsstøtte for en organisasjon.
  • Generelle innkjøp eller investeringer.

Det skal søkes om midler til konkrete enkelttiltak. Om du eller organisasjonen din ønsker å gjennomføre flere forskjellige tiltak, må dette søkes om i individuelle søknader.

Behandlingstid for søknadene
Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom semesteret, og endelig søknadsfrist er satt til 1. november. Behandlingstiden vil være 1-2 uker.

Slik søker du om støtte
For å søke om støtte må du fylle ut søknadsskjemaet, og legge ved et enkelt budsjett.

søk her

Gjennomføringsperiode er høstsemesteret 2021. Alle fysiske arrangement bør kunne justeres dersom det kommer endrede smitteverntiltak eller kunne gjøres digitalt, slik at vi sikrer at arrangementet kan gjennomføres.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med prosjektmedarbeider Julie Eikeland på julie.eikeland@sammen.no

Sammen Studentliv kan også bistå med hjelp/veiledning enten for digitale arrangement og tekniske løsninger eller veiledning om smittevern på fysiske arrangement.