Trivselsfondet: søk om støtte til tiltak for høstsemesteret 2022 nå!

Vil du dra i gang en sosial aktivitet for medstudentene dine? Nå er det gode muligheter for å få dekket hele eller deler av utgiftene.

Fondet vil støtte sosiale aktiviteter av og for studenter. Dette kan være lavterskel tiltak som grilling, kino, strikkekveld, paintball eller besøk i en trampolinepark. Fondet støtter også større arrangementer som konserter og idrettsturneringer. I tillegg kan studentorganisasjoner søke om støtte til utstyr.

Søknadene behandles lokalt av Sammen Stord/Haugesund. Om du har spørsmål til søknadsprosessen må du ikke nøle med å kontakte oss på e-post: post.stord@sammen.no.

Skape vennskap

Trivselsfondets overordnede mål er å skape sosial aktivitet blant studentmassen på Vestlandet, som igjen kan bidra til å skape nye vennskap og bekjentskap.

Både enkeltpersoner og studentorganisasjoner kan søke om støtte, men kravene for å få innvilget støtte varierer noe avhengig av om det er en organisasjon eller en enkeltperson som søker.

NB! Studentorganisasjoner må ha et organisasjonsnummer for å kunne søke som en organisasjon.

Behandlingstiden på søknader vil være på mellom 1-3 uker, og det er ikke mulig å søke om støtte til aktiviteter som allerede har blitt gjennomført.  

Hvordan søke?

Finn ut om du skal søke som enkeltperson eller som studentorganisasjon og les igjennom informasjonen som er relevant for deg lenger ned på siden.

Søker du om et lavterskel tiltak må du lage et enkelt budsjett for tiltaket før du kan søke.

Søker du om støtte til et større arrangement må du skrive en forklarende søknadstekst og lage et budsjett før du søker. Disse bør være i separate dokumenter.

Søker din studentorganisasjon om støtte til kjøp av utstyr? Da må dere finne ut hvor mye utstyret koster før dere søker. Så må dere lage et budsjett og lim gjerne inn lenker som viser hvor dere skal kjøpe utstyret og hva det koster. 

I tillegg må det skrives en begrunnelse for hvorfor dere trenger utstyret, og hvordan dette vil forbedre, utvikle eller øke aktiviteten i gruppen.

Viktig: les informasjonen under om søknadsbehandling og vilkår før du søker.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SØKNADSSKJEMA!

Hvordan søke som enkeltperson?

Er du en student som vil skape aktivitet for andre studenter? Herlig, da vil vi gjerne støtte deg!

Du kan søke Sammen sitt Trivselsfond for aktiviteter som bidrar til at studenter møtes. Dette kan være grilling i en park, quiz med klassen, leie av skøyter, eller noe helt annet! Det viktigste er at det skaper aktivitet, og at dere inviterer med noen dere ikke kjenner så godt fra før.

Trivselsfondet støtter ikke aktiviteter som kun er åpne for grupper hvor alle kjenner hverandre godt fra før, så bruk denne muligheten til å inkludere noen dere ikke kjenner så godt fra før - for eksempel kan dere arrangere quiz for klassen.

Hvor mye dere får i støtte avhenger av hva dere ønsker å gjøre, og om det bidrar til å innfri fondets overordnede mål - å skape nye vennskap og bekjentskap. Dette betyr at dersom man søker om støtte til en aktivitet som er åpen for mange studenter vil man få mer støtte enn om man søker om støtte til en aktivitet som kun er åpen for et mindre antall deltakere.

Dersom dere ønsker å arrangere et større, åpent, arrangement, for eksempel en fest for hele kullet, en liten festival, eller noe helt annet, så leser vi også gjerne søknaden deres. Jo større arrangementet er, jo mer utfyllende forventer vi at søknaden deres er. Vi forventer at dere vedlegger et søknadsbrev/prosjektbeskrivelse samt budsjett i søknadsskjemaet.

Søk gjerne om støtte til flere ulike arrangementer, men hvert arrangement krever en egen søknad.

Hvor mye støtter vi?

 • For aktiviteter som krever billett eller å kjøpe en tjeneste (for eksempel paintball, Rush Trampolinepark, kino, teater, RIB-tur), dekker vi inntil kr 100 per person.
 • Dersom man søker om midler til mat kan man få innvilget inntil kr 70 per person per døgn.
 • Dersom man søker om støtte både til en aktivitet og til mat, så kan man maksimalt få dekket inntil kr 150 per person per døgn.

For større arrangementer tar vi individuelle vurderinger, men vi oppfordrer søkere til å være kostnadsbevisste og til å vise dette i søknaden.

Rapporteringskrav for enkeltpersoner:

Alle må sende inn en rapport med blant annet kvitteringer og bilder fra arrangementet, samt returnere eventuelt overskudd senest 14 dager etter gjennomført arrangement. Dersom dette ikke gjøres, kan Sammen kreve hele tildelingssummen tilbake.

Hvordan søke som studentorganisasjon?

Sammen heier på studentorganisasjonene, og vi vil gjerne støtte dere i å gi et enda bedra tilbud til studentene på Vestlandet! Dersom dere ønsker å arrangere en lavterskel aktivitet, et større arrangement, eller trenger støtte til innkjøp av utstyr så må dere sende inn en søknad til Trivselsfondet! Dere trenger organisasjonsnummer for å kunne søke som en studentorganisasjon.

Hva blir vektlagt ved tildelingen?

Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte er skjønnsmessig, men søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Om tiltaket skaper aktivitet og vennskap blant studentene.
 • Om tiltaket er rettet mot, og er åpent for, store deler av studentmassen.
 • Kvaliteten på tiltaket.
 • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler.
 • Ved større arrangement: at det finnes en plan for markedsføring av tiltaket.

Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir. Hvert enkelt tiltak trenger ikke treffe en majoritet av studentmassen, men i totalvurderingen vektlegges det at pengene treffer studentmassen bredt.

Man kan søke om å få dekket hele eller deler av utgiftene til tiltaket. Det vektlegges positivt om man i søknaden kan vise til at man har forsøkt å redusere utgiftene så godt det lar seg gjøre.

Vi oppfordrer dere til å søke så fort som mulig. 

Rapporteringskrav for studentorganisasjoner:

Alle må sende inn en rapport med blant annet kvitteringer og bilder fra arrangementet, samt returnere eventuelt overskudd senest 14 dager etter gjennomført arrangement. Dersom dette ikke gjøres, kan Sammen kreve hele tildelingssummen tilbake.

NB! Trivselsfondet støtter ikke:

 • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer.

 • Generell driftsstøtte for en organisasjon.

 • Generelle innkjøp.

Behandlingstid for søknadene

Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom semesteret. Behandlingstiden vil være 1-3 uker.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt på e-post, post.stord@sammen.no, om du synes noe er uklart eller lurer på noe rundt søknadsprosessen.