Sammen Catering

Vårt sortiment finnes i katalog på bestillingssystemene til HVL for enkel og direkte bestilling. Vi anbefaler HVL-ansatte å bruke dette.

Andre kan benytte vårt bestillingsskjema og sende dette til kafe.stord@sammen.no. Du finner sortiment og priser her.

Bestillingsfrist er tre dager før leveranse. 

Om du har spørsmål om menyer, alternativer eller spesielle ønsker kan du kontakte kafeleder på mobil 

901 99 157.

0617+Tapas+1.jpg