Inkludering - ikke ekskludering!

1 av 3 studenter føler seg ensomme og stadig flere studenter kjenner på press og stress – både akademisk og sosialt. I Sammen mener vi det er viktig å støtte opp om arbeidet for et mer inkluderende samfunn.

En opplevelse av tilhørighet faglig og sosialt tidlig i studieløpet har stor betydning og er med på å motvirke ensomhet hos studentene. 

- I Sammen bryr vi oss, og legger til rette for inkluderende miljøer og gode mestringsarenaer – enten det er i våre studentboliger, i våre kafeer eller i de daglige møtene med studentene, sier adm.dir Per Kristian Knutsen.

Vi i Sammen stiller oss bak Pride sitt budskap om inkludering, kjærlighet og respekt. 

Storapride ble for første gang arrangert i 2018. Hele 4000 mennesker deltok i paraden og det ble en stor suksess. Storapride ble dermed født som organisasjon og har som mål å arrangere prideparade årlig.
-"Vi vil feire kjærligheten, retten til å være den en er og elske den en elsker"
 
Årets Storapride foregår 9. – 10 august. Paraden er på lørdag 10. august.

Program:

Fredag 9. august
kl 19:00 PrideFest for ungdom, Stord Kulturhus
Lørdag 10. august
kl 13:00 Parade.
Møt opp på torget. Det blir appeller og musikk 
kl 20:00 Dragshow med Princessilicious
Bakerier Frugård

Les alt om StoraPride