Studentrådgiver

Studiene går ikke alltid som planlagt. Studentrådgiver kan hjelpe deg. Tjenesten gir deg mulighet til å snakke om det som er vanskelig.
 Vanlige tema som kan tas opp med Studentrådgiveren:
 
Mine rettigheter
 • Når jeg trenger tilrettelegging
 • Samarbeid med andre instanser
 • Studieprogresjon
  
Studiemestring
 • Jeg sliter med konsentrasjon
 • Jeg er ikke så motivert for studiet som jeg ønsker å være.
 • Jeg er usikker på om jeg har valgt rett studium.
 • Jeg trenger tips til hvordan jeg kan studere mer effektivt.
 • Jeg blir så stresset på eksamen at jeg ikke klarer å vise det jeg kan.
 • Jeg har en konstant uro i meg som gjør meg veldig sliten.
 • Jeg stresser og får ikke gjort det jeg skal
 • Jeg strever med overgangen til studentlivet.
  
Relasjoner
 • Jeg sliter i en relasjon.
 • Jeg kjenner meg alene som student.
 • Jeg sammenligner meg for mye med andre.
 
 Andre eksempler på problemer studenter kan oppleve eller streve med:
 •  Mestring av livssituasjonen, struktur på eget liv
 • Helseproblemer, langvarig sykdom, alvorlig sykdom/dødsfall i nær familie
 • Psykiske forhold (følelser og tanker, ambisjoner og mål i livet, konsentrasjons- og søvnvansker)
 • Sosiale forhold (usikkerhet, konflikter med familie/venner eller medstudenter)
 • Fortvilelse som følge av stryk på eksamen eller praksis
 • Samlivskriser eller brudd
 • Dysleksi/lese- og skrivevansker
 • Boforhold, økonomi og karriere

Dersom du ønsker eller trenger rådgivning så tilpasses timen etter ditt behov. Ta kontakt pr mail eller telefon. 

Tilbudet er gratis. 

Studentrådgiver

Thomas Mikkelsen

Tlf: 53491360 - 40921344