Studentrådgiver

Studiene går ikke alltid som planlagt. Rådgivningstjenesten er et tilbud for studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning.

Typiske henvendelser kan omhandle manglende struktur i studiehverdagen, dårlig konsentrasjon, lav motivasjon eller behov for tilrettelegging. Ensomhet, tap og relasjoner til familie, venner og kjæreste er andre vanlige tema.

Studier medfører også perioder med mye stress. Studentrådgiver kan hjelpe studentene å håndtere en travel hverdag og unngå at den i for stor grad preges av bekymringer, angst, uro eller nedstemthet.

Studentrådgiver er på Campus Stord tirsdag, torsdag og fredag. 

Studentrådgiver

Thomas Mikkelsen

Tlf: 53491360 - 40921344