Helsefond

Her kan du lese om våre refusjonsordninger innen helse.

For kalenderåret 2018 gis støtte til følgende behandlinger. Merk at utgiftene kan ikke være eldre enn 6 mnd.

  • Psykolog: Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak 1. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak. Utgiftene dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. 

  • Tannlege:  Det gis støtte til tannlegeutgifter. Utgiftene må dokumenteres med kvittering med behandlingsdato og bekreftelse fra behandler på at bare nødvendig behandling er utført. Utgifter under 1500 kr blir ikke vurdert.

  • Tannskader: Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 20.000.

  • Transport: Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.

Søknadsskjema Helsefond

For generelle spørsmål om helsefond, kontakt oss på:
helsefond@sammen.no