Sammen Helsefond

Har du hatt store utgifter relatert til helse kan du søke om refusjon fra oss.

NB: Utgiftene kan ikke kan være eldre enn seks måneder

Les mer om retningslinjer og krav til dokumentasjon i søknader her.

Dette kan du få innvilget støtte for: 

 • Psykolog
  Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak. Dette finner du under "registrerte egenandeler" på din profil på helsenorge.no. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak. Utgiftene dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. 

 • Tannlege
  Det kan gis støtte til tannlegeutgifter. Støtten er på inntil 50% av godkjente utgifter* (se utfyllende retningslinjer under). Utgiftene må dokumenteres med kvittering med navn, behandlingsdato og bekreftelse fra behandler på at bare nødvendig behandling er utført. Det er et tak på godkjente utgifter på kr 20 000, slik at maksimalt støttebeløp kan være 10 000kr. Utgifter under 1500kr blir ikke vurdert. Det gis ikke støtte til tannregulering, tannimplantat eller kosmetisk tannbehandling.

Merk at fra og med 2023 har søkere som fyller fra 21 og til og med 26 år i behandlingsåret, rett til utvidet fylkestannhelsetjeneste (50 prosent). Sjekk nettsiden til ditt fylke (fylkeskommune). Disse søkerne må derfor benytte seg av denne fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og vil ikke få dekket tannlegeutgifter gjennom Helsefondet.

 • Tannskader
  Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 20.000.

 • Transport
  Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.

For generelle spørsmål om helsefond, kontakt oss på:
helsefond@sammen.no