Sammen Helsefond

Har du hatt store utgifter relatert til helse kan du søke om refusjon fra oss.

NB: Utgiftene kan ikke kan være eldre enn seks måneder

Les mer om retningslinjer og krav til dokumentasjon i søknader her.

Dette kan du få innvilget støtte for: 

 • Psykisk helse

  Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak og behandling ved psykiatrisk poliklinikk/DPS (Distriktspsykiatriske senter). Det gis også støtte til psykoterapi hos psykiater. Videre gis det støtte til psykomotorisk behandling hos fysioterapeut med offentlig avtale.  Godkjente utgifter dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo.

 • Tannlege

  Merk at fra og med mars 2023 har de fra 18 - 24 år rett til 75 % rabatt på tannlegebehandling hos fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Sjekk nettsiden til ditt fylke (fylkeskommune). Disse søkerne må derfor benytte seg av denne fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og vil ikke få dekket tannlegeutgifter gjennom Helsefondet.  

  For studenter som er 25 år eller eldre (født i 1998 eller tidligere), kan Sammen gi 25% støtte av offentlige satser til godkjente tannlegeutgifter i Norge.

  Utgiftene må dokumenteres med kvittering med ditt navn, behandlingsdato og bekreftelse fra behandler at bare nødvendig behandling er utført. Støtte til tannregulering, tannimplantat eller kosmetisk tannbehandling blir ikke gitt. Det er et tak på godkjente utgifter på kr. 20.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 5.000 pr år. . Det gis ikke støtte til tannregulering, tannimplantater eller kosmetisk tannbehandling.

 • Tannskader
  Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 25 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 10.000.

 • Transport
  Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.

For generelle spørsmål om helsefond, kontakt oss på:
helsefond@sammen.no