Sammen Helsefond

Har du hatt store utgifter relatert til helse kan du søke om refusjon fra oss.

Dette kan du få innvilget støtte for: 
NB: Utgiftene kan ikke kan være eldre enn seks måneder

 • Psykolog
  Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak 1. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak. Utgiftene dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. 

 • Tannlege
  Det kan gis støtte til tannlegeutgifter. Støtten er på 50% av godkjente utgifter. Utgiftene må dokumenteres med kvittering med navn, behandlingsdato og bekreftelse fra behandler på at bare nødvendig behandling er utført. Det er et tak på godkjente utgifter på kr 20 000, slik at maksimalt støttebeløp kan være 10 000kr. Utgifter under 1500kr blir ikke vurdert.  

 • Tannskader
  Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 20.000.

 • Transport
  Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.

For generelle spørsmål om helsefond, kontakt oss på:
helsefond@sammen.no