Skal du flytte ut?

Her finner du svar på hva du må huske hvis du planlegger oppsigelse og annen informasjon knyttet til utflytting.

Oppsigelse

Kontrakten din må sies opp via Min Side. Sammen Bolig aksepterer ikke andre former for oppsigelse av leiekontrakten. Det viktig å være oppmerksom på at du har 3 måneders bindingstid fra kontraktstart, og 3 måneders oppsigelsestid, regnet fra den første i påfølgende måned, etter dette. Er du i tvil når din kontrakt ble inngått, sjekk Min Side, eller ta kontakt med bolig.stord@sammen.no.

Fremleie

Du kan fremleie boligen din hvis du har skriftlig samtykke fra Sammen Bolig. Som leier har du ansvar for boligen og for at husleien blir betalt. Den du fremleier til må være student og dokumentasjon på dette vedlegges søknaden (studentbevis eller opptaksbrev). Du er selv ansvarlig for å finne en egnet leietaker. Merk at fremleietaker kan ikke ha en gyldig kontrakt hos oss gjennom leieperioden.

Eget skjema fylles ut og lastes opp når du registrerer en henvendelse på Min side.

Utvask

Når leietiden er utløpt skal leieren levere boligen med tilbehør tilbake til Sammen, rengjort og i samme stand som da den ble overtatt. Husk å ta med deg alt som tilhører deg, og hvis du har bod må denne tømmes. Boligen skal gjennom en total nedvask og være klar til overtakelse av ny leietaker. Vi foretrekker å ha en gjennomgang sammen med studenter som flytter ut samme dag som nøkler leveres. Dette er for at leietaker kan unngå tilleggskrav for manglende renhold eller lignende. Vi ønsker derfor at personer som planlegger utflytting tar kontakt med våre ansatte på bygget der de bor senest 5 dager før utflytting, for å avtale en synfaring av boligen.

Her finner du informasjon om det som må vaskes før du flytter ut.

TV-utstyr

Ruter og kabel du bruker må ikke fjernes fra boligen. Dersom dette mangler vil du bli fakturert kr. 1000,-.

Alt ekstra utstyr du selv har bestilt av ekstern leverandør, må du ta med deg og returnere selv.

Nøkler

Nøkler og vaskerikort må leveres innen den dagen kontrakten din slutter kl. 12:00. Vi fortrekker at dette leveres ved synfaring av boligen, men om det ikke passer kan du også benytte vaktmesters postkasse der du bor. Husk å legge nøkler og vaskerikort i en lukket konvolutt merket med navn og romnummer.

Depositum

Depositumet overføres til deg 4-6 uker etter kontraktslutt, så fremt renholdsjekk er godkjent og alle utestående regninger er betalt. Husk at du må legge inn kontonummeret ditt på Min Side slik at vi får tilbakebetalt depositumet ditt.

Vi håper at du har hatt en fin tid mens du har bodd hos oss. Lykke til videre og velkommen igjen hvis du senere skulle ha behov for en studentbolig.