Økonomi

Her finner du nyttig informasjon om økonomi knyttet til leieforholdet.

Innbetaling av depositum
Depositum må betales innen akseptfristen du har for å signere kontrakten. Denne fristen finner du på kontrakten og den vil ligge på Min Side.

Husleie
Betaling for husleie er tilgjengelig på Min side den første virkedagen i hver måned. Betalingsfrist er den 15. i måned.

E-faktura
Vi kan dessverre ikke tilby e-faktura for husleien enda. Det jobbes med å finne en løsning, og du vil få mer informasjon når dette er tilgjengelig.

Retur av depositum
Depositumet blir returnert til deg 4-6 uker etter kontraktslutt. Dette er forutsatt at utsjekk av rommet ditt er godkjent og alle regninger er betalt. Husk å sjekke at bankinformasjonen din er oppdatert på Min side.

Lindorff
Lindorff er vårt inkassobyrå som håndterer purringer for oss. Dersom du har fått et brev fra Lindorff, må du kontakte dem direkte, da saken din er overlatt til dem. Navn og nummer til din saksbehandler finner du i brevet.

Strøm
Leietakere vil få strømpris på egen linje på sin husleiefaktura, slik at man kan se hvor mye som er beregnet til strøm. Dette beløpet kan bli regulert i løpet av leie perioden.

Hvis du har spørsmål knyttet til økonomi kan du sende den henvendelse gjennom Min Side.